Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan jag ogiltigförklara ett förhandsavtal?

    Min fråga är om jag kan klandra/ogiltigförklara ett förhandsavtal på ny bostadsrättslägenhet på grund av oriktig datering?  

    Det är ett förhandsavtal på en bostadsrättslägenhet som jag som köpare först har undertecknat och som sedan, vid ett senare tillfälle, undertecknats av två ledamöter i bostadsrättsföreningen. De har undertecknat förhandsavtalet vid olika tillfällen (olika dagar) men de har bara en datering av sina underskrifter som att de undertecknat det vid ett och samma tillfälle/samma dag.


     

    Rådgivarens svar

    2020-07-28

    Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare med ditt ärende.

    Generellt kring förhandsavtal

    Enligt bostadsrättslagen får en förening ingå avtal om att i framtiden upplåta en bostadsrätt; ett så kallat förhandsavtal. Kravet på förhandsavtalet är, enligt 5 kap 3 §,  att det ska vara skriftligt upprättat och innehålla parternas namn, vilken lägenhet som avses, tidpunkt för upplåtelsen, beräknade avgifter samt eventuell förskottsbetalning. Om någon av dessa punkter inte finns med i avtalet är det ogiltigt enligt 5 kap 4 §.

    Generellt kring avtal och avtals ingående

    Utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas. Beroende på vilken situation avtalet avser och vilka parterna är gäller olika lagar, men avtalslagen fungerar som en sorts bas för hur avtal ingås och berör de grundläggande ogiltighetsgrunderna. Lagen stadgar bland annat att ett avtal kan anses ogiltigt på grund av omständigheter vid avtalets tillkomst.

    Din situation

    Du har tecknat ett förhandsavtal vilket innehållit en felaktig datering från de två styrelseledamöter som varit part i avtalet. På grund av denna felaktiga datering undrar du om det går att ogiltigförklara avtalet. Min bedömning är att detta inte är skäl för att ogiltigförklara det. Bostadsrättslagen ställer upp ovan nämnda formkrav, men datering är inte ett av dem. Enligt avtalslagens bestämmelser kan förvisso ett avtal ogiltigförklaras på grund av omständigheter vid avtalets tillkomst, men felaktig datering är enligt min bedömning inte tillräckligt starkt skäl för att omständigheterna vid avtalets tillkomst ska tala för att ogiltigförklara avtalet. 

    Rekommendation

    Jag råder dig att prata med föreningen om att få frånträda avtalet istället för att åberopa en ogiltighetsgrund. Om du har fler frågor, eller anser att det finns andra saker som gör att du kan ogiltigförklara avtalet rekommenderar jag dig att boka en tid med Familjens jurist som kan hjälpa dig med alla frågor kring bostadsjuridik.


     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden