Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag häva hyresavtalet om nyttjanderätten begränsas?

Hej 

Jag skrev på ett hyreskontrakt för ett hus. Nu, en månad innan inflyttning visar det sig att mina blivande hyresvärdar angivit helt fel adress och inte talat om för mig en del saker. Som till exempel att jag behöver dela parkering, förråd och delar av trädgården. 

Detta står inte heller i kontraktet. Eftersom att huset jag ska/skulle hyra är ett nybygge så kunde inte jag veta att adressen de gav mig var fel. Nu känner jag att jag inte vill flytta in efter alla omständigheter. 

Vad gäller? Kan de kräva mig på tre månaders uppsägningstid? 


 

Rådgivarens svar

2020-08-11

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Rätt till ersättning

Enligt 12 kap 16 § Jordabalken har hyresgästen rätt till ersättning för en rad olika situationer. Det kan röra exempelvis hyresvärdens brist på underhåll eller om ett hinder eller ett men uppstår i nyttjanderätten av bostaden. Ett sätt att bli ersatt är nedsättning i hyra. 

Din situation

Av frågan framgår inte klart vad som står i hyresavtalet. Jag tolkar det dock som att det inte berör de gemensamma utrymmena eller sådant som du behöver dela med andra hyresgäster. Om det är så att parkeringen, förrådet och delar av trädgården inte anges som gemensamma ytor kan detta innebära ett begränsande av din nyttjanderätt varpå du kan få nedsättning av hyran. Min bedömning är att detta inte är skäl för att häva avtalet utan uppsägningstid. Som hyresgäst får du alltid säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, oavsett om du flyttat in eller inte.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du behöver mer vägledning kan du få hjälp av Familjens jurist med frågor kring din hyresrätt.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden