Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag bryta mitt hyreskontrakt i privatbostad?

Hej!
Jag behöver råd angående hyresrätten. En privat hyresvärden (bostadsrätt) lurade mig genom att skriva på kontraktet som skulle vara under en period mellan 2020-06-01 och 2021-06-30. Han fick inte tillstånd från bostadsrättsföreningen att hyra ut för ett år, utan bara till sista november 2020.
Har jag rätt att flytta från lägenheten utan uppsägningstid i sådan fall? 

Rådgivarens svar

2020-08-05

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse av vad som gäller följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Uthyrning av privatbostad

Om en person hyr ut sin egna bostad tillämpas lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen är dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om andra villkor än de regler som lagen erbjuder. Dessa villkor kan dock inte vara till nackdel till hyresgästen i förhållande till vad som anges i lagen. Skulle sådana villkor finnas i avtalet är de utan verkan. 

Ett avtal som gäller på bestämd tid löper ut vid avtalstidens slut. Hyresgästen får dock säga upp avtalet tidigare, men då med en uppsägningstid som inträffar tidigast en månad från kommande månadsskifte. 

Avtalslagen

Som en sorts bas för alla avtal finns avtalslagen. Den reglerar bland annat hur avtal ingås, vilka som kan vara parter och ogiltighetsskäl. Några av ogiltighetsskälen är att den ena parten utnyttjat den andra partens ställning, att den ena parten känt sig tvingad att ingå avtal eller att något efter avtalets ingående har inträffat som gör att innebörden av avtalet förändrats.

Din situation

Du beskriver att hyresvärden har erbjudit ett avtal som sträcker sig längre än vad hen fått godkänt av bostadsrättsföreningen. När du skrev på hyresavtalet stod det emellertid att hyrestiden skulle vara längre än den av bostadsrättsföreningen godkända tiden. Detta är enligt min bedömning en omständighet som ändrats efter avtalets ingående och som borde påverkat ditt agerande om du kände till förutsättningarna innan du skrev på. Enligt 36 § avtalslagen utgör detta en ogiltighetsgrund som kan göra avtalet ogiltigt. 

I vilket fall får du säga upp avtalet med hänvisning till 3 § lagen om uthyrning av egen bostad som stadgar att ett tidsbestämt hyresavtal får sägas upp innan utgången av avtalet.

Rekommendation

Jag råder dig att tala med hyresvärden om de ändrade förhållandena och att du vill säga upp hyresavtalet. Familjens jurist kan också hjälpa dig med frågor som rör hyresavtalet och hur du kan ta detta vidare. Om en tvist mellan dig och hyresvärden skulle uppstå kan du klaga hos Hyresnämnden som får pröva ditt ärende.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden