Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag begära att protokollet från stämman ändras?

Hej!
I det justerade protokollet från årsstämman i min brf, står flera gånger åsikter namngivna. Är det ok? I detta fall är det mitt namn som kopplas till åsikter, som inte ens stämmer... Jag är inte bekväm med detta, då det ju dessutom är ett offentligt dokument. Tog upp det med justerarna, men fick som svar att de uppfattat att jag stod för mina åsikter och därför ansåg det vara riktigt gjort. Enligt min mening borde det stått ”en medlem” eller liknande. Finns det något rätt eller fel i detta? Känner mig väldigt utpekad!
 

Rådgivarens svar

2018-10-01

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall. Den rättsliga regleringen hittar du i bostadsrättslagen och hänvisningar som finns i lagen om ekonomiska föreningar.

Ett protokoll som förs på en årsstämma är i grunden ett dokument över vilka beslut som fattats på stämman. Det förekommer att protokollen innehåller anteckningar om vilka diskussioner som förts på stämman, men det är ingenting som krävs i lag. Det är ordförande som ansvarar för att protokoll förs, vanligtvis genom en protokollförare. När protokollet är upprättat måste det godkännas av ordförande och en justerare. Innan dem skriver under kan de begära att felaktigheter rättas till eller komma med förslag på ändringar. När väl protokollet skrivits under ska det hållas tillgängligt för medlemmarna.

Protokollet är ingen ingen offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst utan är endast avsett att visas för medlemmarna. Jag förstår att det kan kännas jobbigt att bli utpekad, men det finns inga förbud i lagstiftningen mot att ange en persons namn i ett protokoll för en föreningsstämma. Diskossioner som först vid stämman får antecknas i protokoller. Du kan lämna ett förslag till styrelsen inför nästa stämma om att diskussionsanteckningar som förs i protokollen ej ska innehålla namnuppgifter.

Om styrelsen uppsåtligen skriver ut ditt namn mot din vilja och anger att du har sagt saker som är helt taget ur luften kan detta vara brottsligt, exempelvis som ofredande. Om du misstänker att så är fallet bör du vända dig till polis och upprätta en anmälan.

Om du behöver mer hjälp i ditt ärende kan du ta kontakt med en av våra jurister. Du kommer i kontakt med en här

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden