Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag ändra eller häva ett servitut?

Hej
I vårt fritidshusområde har vi på vår tomt en vattenbrunn som grannen har ett gammalt servitut på att utnyttja. Elkostnaderna för pumpen är inte reglerat i avtalet och det är jag som står för elkostnaden. Grannen har nu flyttat ut permanent till sitt fritidshus och jag tycker att förutsättningarna har förändrats och elförbrukningen har gått upp pga grannens ökade vattenförbrukning.
Kan jag häva servitutet?

 

Rådgivarens svar

2020-08-05

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse över vad som gäller följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare med ditt ärende. 

Generellt om servitut

Reglerna om servitut regleras av 14 kap Jordabalken. Enligt 14 kap 6 § Jordabalken ska den tjänande fastigheten, det vill säga personen som nyttjar servitutet, agera på ett sådant sätt så att det inte betungar den härskande fastigheten mer än nödvändigt. 

Utgångspunkten är att servitutsavtal ska hållas och att de ska fortsätta löpa utan utgångstid. I vissa fall kan servitutet dock upphävas eller ändras. Om parterna är överens om att häva avtalet görs detta genom ett skriftligt avtal. Under vissa förutsättningar får ett servitut ändras eller hävas. Det görs då genom en fastighetsreglering

Din situation

Jag råder dig att prata med grannen om de nya kostnaderna som uppstått till följd av flytten. I och med att flytten inneburit en mer betungande kostnad för dig borde detta vara skäl för en högre avgift för grannen. Om ni inte kommer överens råder jag dig att kontakta Lantmäteriet för att ansöka om ändring eller upphävning genom fastighetsreglering av servitutet med hänvisning till att kostnaderna ökat markant i jämförelse med då avtalet ingicks.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden