Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan hyresvärden tvinga hyresgästen att bo kvar under hela den avtalade hyresperioden?

Hej!
Jag har en hyreslägenhet som jag hyr ut. I avtalet har vi avtalat period och nu vill denna person flytta ut tidigare. I avtalet står det också att det är 1 månads uppsägning men jag har 3 månaders uppsägning gentemot min hyresgäst. Har personen som hyr lägenheten av mig rätt till att flytta ut inom 1 månad eller kan jag kräva att hen bor kvar tills avtalet löper ut?

Rådgivarens svar

2020-02-24

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation. 

Rättslig reglering för hyresavtal

Den rättsliga regeringen för hyresavtal hittas i jordabalkens tolfte kapitel och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Privatuthyrningslagen gäller i de situationer då hyresvärden hyr ut en bostadstadslägenhet eller en del av en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet för annat syfte än fritidsändamål (1§ privatuthyrningslagen). Lagen gäller inte om hyresvärden hyr ut en hyresrätt i andra hand. Jag tolkar frågan som att du hyr ut en hyresrätt i andra hand, vilket gör att privatuthyrningslagen inte blir tillämplig. 

Kan hyresgästen säga upp hyresavtalet?

Som jag förstår frågan har du hyrt ut din lägenhet på bestämd tid, alltså att ni har bestämt inom vilken period som lägenheten ska hyras ut. Eftersom privatuthyrningslagen inte är tillämplig på din situation blir tolfte kapitlet jordabalken istället tillämplig. Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet med olika långa uppsägningstider beroende på hur lång hyresavtalsperioden är bestämd till (12:4 2st jordabalken). Om hyrestiden är längst två veckor är uppsägningstiden en dag, om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader är uppsägningstiden en vecka och om hyrestiden är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader. Om ni i avtalet har kommit överens om en längre uppsägningstid gäller denna för både hyresvärden och hyresgästen, medans om ni har kommit överens om en kortare uppsägningstid gäller den bara för hyresgästen. Uppsägningstiden på en månad gäller därför för din hyresgäst. Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning och hyresvärden kan inte tvinga hyresgästen att bo kvar under hela hyresavtalsperioden.

Din situation

Din hyresgäst kan säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid, vilket innebär att du kan kräva hyra under hela uppsägningstiden. Men du kan inte tvinga hyresgästen att bo kvar och betala hyra under hela den avtalade hyresperioden om din hyresgäst har sagt upp hyresavtalet. Har du flera frågor eller behöver mer vägledning kan du kontakta en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist till fast pris här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden