Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan hyresvärden neka besiktning av lägenheten?

Hej!
Jag hyr en lägenhet hos en privat person, han äger den. Innan jag flyttat i lägenheten frågade jag om besiktningen för att jag upptäckte några skador. Hyresvärden sade då att det kommer att göras besiktning snart men han vet inte när. Nu bor jag i lägenheten några dagar och fortfarande kom inte någon och besiktade lägenheten och hyresvärden pratar något otydligt om någon planerad besiktning. Nu känner jag mig otrygg i sådan situation. Vad kan jag göra? Har hyresvärden neka till besiktning?
Med vänliga hälsningar,
 

Rådgivarens svar

2020-07-11

Hejsan, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

Hyreslagen

Regler kring hyresrätter regleras i jordabalkens 12 kap, känd under namnet hyreslagen. Hyreslagen tillämpas i alla fall då en lägenhet hyrs ut, oavsett om det är ett företag eller en privatperson som äger lägenheten. I hyreslagen finns det inga regler kring hyresvärdens skyldighet att genomföra en besiktning, så i princip kan hyresvärden neka besiktning. En besiktning genomför ofta för att dokumentera eventuella skador som finns i lägenheten. Detta görs för att avgöra vem som ska ansvara (och i slutändan betala) för skadorna. Den relevanta frågan för dig är därför vilka skador du kan bli skyldig att ersätta?

Enligt hyreslagen 15 § har hyresvärden en skyldighet att hålla lägenheten i ett brukbart skick. Det innebär till exempel att det är hyresvärden som ansvarar för att tapetsera om med jämna mellanrum och genomföra sedvanliga reparationer. Detta brukar benämnas hyresvärdens underhållsplikt.

Av hyreslagens 24 § framgår att hyresgästen i sin tur ansvarar för att vårda lägenhet samt ersätta all skada som uppkommer genom hens handlande. Detta brukar benämnas hyresgästens vårdplikt.

I ditt fall:

Sammanfattningsvis ansvarar hyresvärden för att hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick. Om det fanns skador på lägenheten när du flyttade in som innebär att lägenheten inte är i brukbart skick så är det hyresvärden ska som ersätta dessa. Om du däremot skulle orsaka skada på lägenheten är det som huvudregel din skyldighet att ersätta den.

Anledningen till att man genomför besiktningar är ofta för att se om det finns några skador på lägenheten som hyresvärden är skyldig att ersätta. Det blir också enklare för hyresvärden att bevisa att det är hyresgästen som orsakat en eventuell skada vid slutet av hyresperioden om hen kan peka på att skadan inte fanns där vid hyresperiodens början. Ingenting hindrar dock dig från att själv dokumentera de skador du finner i lägenheten och underrätta hyresvärden om detta. Förslagsvis genom att fota samt maila detta till hyresvärden. På så sätt kan du visa att skadorna redan fanns där när du flyttade in. Vid en eventuell tvist kan du då enkelt peka på din egen besiktning av lägenheten.

Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du har fler frågar är du varmt välkommen att vända dig till våra kunniga jurister på Familjens Jurist!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden