Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan hyresvärd kräva ersättning för bristfällig flyttstädning?

Hej! Vår son har hyrt en studentlägenhet i två år. Han säger upp lägenheten efter studietiden är slut. Han flyttar ur lägenheten, städar ordentligt med föräldrars hjälp och lämnar in nyckel till lägenheten plus ett papper där det står att lägenheten tidigare besiktas av hyresbolaget( innan han flyttar ut) . Vi föräldrar var med när han flyttade in och var med och städade ur lägenheten, lägenheten var dåligt städad när han flyttade in men tydligen var det godkänt då av hyresbolaget, medans vår städning som var mycket noggrann, inte blir godkänd. Vår son har fortsatt betalat sista uppsägningsmånaden trots att han flyttat ut och lämnat nyckeln.
Nu 2 veckor efter han flyttat ut, ringer hyresbolaget och säger att de tycker att lägenheten inte är ordentligt städad och om han inte kan städa om själv, så debiteras han med en faktura för städfirma som hyresbolaget anlitar. Hyresbolaget anklagar också vår son för diverse saker ex list i badrummet som är rutten, det var den när han flyttade in. När vår son lämnade in nyckeln, tyckte vi föräldrar att det var konstigt att hyresbolaget inte var med och besiktade lägenheten då. Hyresbolaget hävdar att hyresgästerna själva ska ansvara för att visa nya hyresgäster lägenheten och besiktas av nya hyresgästen, kan det verkligen vara riktigt? i vår sons fall, var det ingen ny hyresgäst som kom efter honom. Kan tillägga att detta inte står i hyreskontraktet. Vad gäller i detta fall? Kan och bör vi hjälpa vår son att bestrida fakturan?

Rådgivarens svar

2020-08-26

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

Kostnad för städning

Regler om hyresrätter hittas i jordabalken (JB). Hyresgäst har under hyrestiden skyldighet att väl vårda lägenheten och det som därtill hör (JB 12 kap. 24 §). Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet.  Detta utgör en s.k. vårdplikt och innebär bl.a. att hyresgästen ska iaktta viss aktsamhet och rengöring. Jordabalken saknar dock reglering kring flyttstädning. Avgörande är i så fall vad som anges i hyreskontraktet. Om det i hyresavtalet är reglerat att hyresvärden kan kräva ersättning för bristfällig städning så gäller detta. Om det däremot saknas reglering om detta blir det svårare för hyresvärden att kräva ersättning. I båda fallen har dock hyresvärden bevisbördan för att städningen varit bristfällig, det är alltså inte upp till din son att bevisa att städningen varit god. Hyresvärden har även bevisbördan för andra skador/brister, såsom detta med den ruttna listen. Om hyresvärden anlitar en städfirma och senare skickar ett ersättningskrav, går det alltid att bestrida detta, oavsett om flyttstädning regleras i hyreskontraktet eller ej.

Besiktning

Hyresvärden har en skyldighet att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (JB 12 kap. 9 §). Detta gäller även under hyrestiden (JB 12 kap. 15 §). Lagen reglerar dock inget om besiktning av lägenhet. Det vanligaste är dock att hyresvärden själv utför besiktning för att få en överblick av lägenhetens skick. Till min kännedom är det alltså inte vanligt att överlåta detta till hyresgästen som flyttar in. Eftersom detta inte heller regleras i hyreskontraktet blir det svårt för hyresvärden att göra detta gällande.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det ingen lagreglering om flyttstädning. Avgörande blir vad som står i hyresavtalet. Hyresvärden har dock bevisbördan vid ersättningskrav för bristfällig städning och andra brister i lägenheten. Det kan dock vara bra om ni har bilder eller annan bevisning som visar på lägenhetens skick vid in- och utflyttning. Detta kan vara till er fördel om hyresvärden senare kräver ersättning. Skulle hyresvärden skicka en faktura, så kan ni alltid bestrida denna. Om ni anser att städningen varit god och att hyresvärden har fel, så rekommenderar jag er att bestrida ersättningskravet.

Hoppas du fått svar på fråga! Har du fler funderingar så är du välkommen att vända dig till Familjens Jurist som har allmän rådgivning.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden