Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan hyresvärd debitera dödsbo för slitet golv i hyresrätt?

Hej! Jag är dödsbodelägare ensam efter min mor som avled 2019. Arvsskifte har skett. Kan hyresvärd debitera mig för ett slitet golv i hyresrätt? Bostaden har inte renoverats på 20 år. Tacksam för svar!

Rådgivarens svar

2020-05-15

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Regler kring hyresrätter finns i hyreslagen som återfinns i 12 kap. jordabalken (JB).

Allmänt om ansvar vid skador i hyresrätt

Hyresgästen har en plikt att vårda lägenheten. Hyresgästen ska även ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller av någon som hälsar på honom. Detta framgår av 12 kap. 24 § JB. Det innebär att hyresgästen måste vara vårdslös för att bli skadeståndsskyldig, vilket innebär att hyresgästen inte svarar för skador som orsakats genom ren olyckshändelse. Till vårdplikten hör t.ex. att iaktta viss aktsamhet och rengöring. Det är svårt att ge ett generellt svar på hur långt hyresgästens vårdplikt sträcker sig. Vårdplikten innebär att hyresgästen har en skyldighet att handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer större slitage än vanligt vid användandet av lägenheten samt undvika att det uppstår risker för skador. Vanligt slitage som uppstår med tiden är inget som hyresgästen måste ersätta.

Hyresgästens vårdplikt ska dock skiljas från den underhållningsplikt som hyresvärden har, 12 kap. 9 och 15 §§ JB. Den innebär att hyresvärden ska vidta åtgärder som reparationer för att hålla lägenheten i avtalsenligt skick.

Vad gäller i ditt fall?

Den vårdplikt som din mamma hade när hon bodde i hyresrätten gick vid hennes bortgång över på dödsboet. Du skriver att ett arvskifte har skett vilket borde innebära att dödsboet har upphört att existera. Däremot framgår det inte huruvida du har sagt upp hyreskontraktet eller om du har tagit över det. I praktiken spelar det dock ingen roll eftersom du är ensam dödsbodelägare och det blir därmed du som får stå för den kostnaden.

Oavsett om du har sagt upp lägenheten eller inte så är det svårt att ge ett konkret svar på om det slitna golvet faller under hyresgästens vårdplikt eller om det är hyresvärdens underhållningsplikt som aktualiseras. Vanligt slitage faller under hyresvärdens underhållningsplikt. Men är skadorna mer omfattande än vad som kan anses vara vanligt slitage så är det hyresgästens vårdplikt som aktualiseras och hyresvärden kan då kräva ersättning för detta. Du skriver att bostaden inte har renoverats på 20 år, vilken kan tyda på att det är vanligt slitage, men utan att ha sett skadorna är det svårt att säga.

Sammanfattning och rekommendation

Utifrån den information jag har fått är det svårt att avgöra om det slitna golvet är normalt slitage eller om det är skador som hyresvärden kan begära ersättning för. Du bör prata med hyresvärden och om du anser att det slitna golvet är normalt slitage efter 20 år så bör du påpeka det. Annars kan du vända dig till hyresnämnden som medlar i hyrestvister. Skulle du vilja prata med en jurist kan du boka tid hos Familjens Jurist så kan de hjälpa dig mer ingående. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden