Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan hyresgästen säga upp avtalet med omedelbar verkan?

Hej!
Jag hyr ut en studentlägenhet i min villa. Vi har ett kontrakt med 3 månaders uppsägning (ömsesidig).
I går kontaktade hyresgästen mig och påpekade att det fanns mögel på en vägg. Jag inspekterade lägenheten samma kväll och konstaterade att ventilationen var avstängd, oklart av vem/varför. Ventilationen återställdes omedelbart och jag har nu bokat sanering av befintlig mögelskada. Jag har erbjudit honom alternativt boende samt ersättning för den tid lägenheten är obeboelig pga. sanering.
Han hävdar att han inte kan bo kvar och håller på att flytta ut idag, permanent.
Jag har bett honom att skriftligen säga upp kontraktet.
Min tanke är att erbjuda honom att flytta tillbaka så snart saneringen är klar, vilket jag dock inte tror att han kommer att göra.

Jag kan inte se något annat än att kontraktet gäller, med 3 månaders uppsägning. Hade han inte sagt upp kontraktet så hade jag givetvis ersatt honom för den tid han inte kunnat bo där, men nu har han ju sagt upp kontraktet och flyttat ut. Misstänker att han kommer att emotsätta sig att betala hyran för resten av kontraktsperioden. Men vad gäller här?
Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2020-11-11

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om hyresgästs möjlighet att säga upp hyresavtal med omedelbar verkan
Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal är bindande. Detta innebär att när en hyresvärd och en hyresgäst har avtalat om en viss uppsägningstid i hyresavtalet, är det den uppsägningstiden som gäller. Det finns dock ett undantag från detta, nämligen om lagen stadgar en annan tvingande uppsägningstid som gäller i det enskilda fallet. När hyresvärden hyr ut en del i sin villa är lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Enligt 3 § 2 st lagen om uthyrning av egen bostad gäller att hyresgästen alltid kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Denna lag gäller före avtalet, vilket innebär att bestämmelser i avtalet som stadgar en längre uppsägningstid för hyresgästen är utan verkan. Hyresgästen har alltså i dessa situationer alltid rätt att säga upp avtalet med endast en månads uppsägningstid.

Enligt 12 kap. 8 § jordabalken ska uppsägningen vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid tiden för uppsägningen. Om hyresgästen flyttar ut omedelbart efter att den har sagt upp avtalet är den ändå skyldig att betala hyran för den tid som uppsägningstiden gäller, dvs. en månad.

I vissa speciella situationer kan hyresgästen enligt 12 kap. 6 § jordabalken ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Detta gäller enligt 12 kap. 16 § jordabalken bl.a. om bostaden under hyrestiden skadas utan att hyresgästen är ansvarig för skadan eller om det uppstår annat hinder eller men i nyttjanderätten. För att avtalet ska få sägas upp med omedelbar verkan krävs dock att hyresgästen först har bett hyresvärden att åtgärda problemet. Endast om bristen inte kan åtgärdas utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att avhjälpa bristen så snart det kan ske efter tillsägelse, får hyresgästen säga upp avtalet. Det krävs dessutom att bristen är av väsentlig betydelse.

Er situation
I er situation är lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig, vilket innebär att hyresgästen endast har en månads uppsägningstid. Det spelar ingen roll att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid i avtalet eftersom lagen går före. Utifrån din beskrivning är det dock inte troligt att hyresgästen har rätt att säga upp avtalet omedelbart. Det framgår att du som hyresvärd har försökt avhjälpa problemet med mögel så fort det är möjligt. Du här även erbjudit hyresgästen ett alternativt boende. Hyresgästen har därmed med största sannolikhet inte rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan, och är därför bunden att betala hyran under resterande tiden av uppsägningstiden. Eftersom lagen stadgar att hyresgästen endast har en månads uppsägningstid, måste hyresgästen betala en månads hyra efter uppsägningen oavsett om han flyttar ut direkt. Du kan kräva att han lämnar en skriftlig uppsägning, om han har hyrt av er i längre än tre månaders tid.

Om du vill ha hjälp i en framtida process kan jag rekommendera Familjens Jurist, som är experter på hyresrätt.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden