Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan gåva ges som enskild egendom till gift person?

Hej! Min bror äger en jordbruksfastighet med tillhörande skog. Han har en son som ska överta gården inom något år. Han gifter sig nästa år. Giftermålet sker sannolikt innan han övertagit gården.
Min fråga är: Kan hans son överta gården som enskild egendom trots att han redan är gift när övertagandet sker?
Vad måste brorsan tänka på (för att säkra upp att sonen inte måste "gå från gården") om det skulle bli skilsmässa?

Rådgivarens svar

2020-11-19

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Jag tolkar dig som att din bror vill ge fastigheten i gåva till sin son.

För att skänka bort en fastighet krävs att ett gåvobrev upprättas för att gåvan ska bli giltig. Gåvobrevet måste undertecknas av både givare och mottagare och det måste tydligt framgå att gåvogivaren önskar överlåta fastigheten till gåvotagaren, 4:1 och 4:29 Jordabalken (JB). För att gåvotagaren sedermera ska kunna få lagfart krävs även att underskrifterna bevittnats, 20:7 JB.

Gåvobrevet kan villkoras. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. Huvudregeln är annars att gåvan blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och därmed delas lika mellan makarna vid en eventuell separation.

Sammanfattningsvis måste din bror upprätta ett gåvobrev för att kunna ge bort fastigheten till sin son. Gåvan bör villkoras för att undvika att fastigheten förvinner från familjen vid en eventuell skilsmässa genom att skriva in i gåvobrevet att egendomen ska vara sonens enskilda egendom. Detta kan göras både före och efter sonen gifter sig. Om ni skulle vilja ha hjälp med upprättande av gåvobrev så kan jag rekommendera Familjens Jurist, de är kunniga och har kontor runt om i landet. Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden