Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan föreningen kräva att bostadsrättshavaren byter samtliga lås vid borttappad nyckel?

Hej! Vi har sålt en bostadsrätt där vi har tappat bort 1 av 3 st nycklar som tillhör lägenheten. Denna nyckel går även till gemensamhetsutrymmen så som 2 st ytterdörrar och till förråd. I föreningens stadgar står det att ägaren ansvarar för nycklar etc. Nu kräver föreningen oss att byta samtliga lås, vilket då också innefattar alla andra lägenheter i föreningen (27st). Totalkostnaden uppgår till över 70 000kr. Har dem rätt att faktuera oss denna kostnad för en borttappad nyckel? Finns det något som skyddar mig? Vi hade hemförsäkring under tiden men som jag förstår skyddar ej hemförsäkring mot detta. Eller behöver föreningen bevisa att vi har varit vårdslösa? Behöver vi då gå till rätten för att bestrida detta? Det här är jätte stora pengar för oss som vi har svårt att betala.

Rådgivarens svar

2020-03-15

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Borttappad nyckel

Bostadsrättsföreningen har oftast en förteckning över antal nycklar till respektive lägenhet. Den som tappar bort nyckeln/nycklar ska i regel stå för kostnaderna för exempelvis låsbyte. Föreningens stadgar innehåller oftast kompletterande regler vad gäller ansvaret för borttappade nycklar. Ibland vill föreningen att den som tappat bort nyckeln ska betala för alla låsbyten i byggnaden. Då måste föreningen bevisa att personen har varit vållande till skadan, vilket innebär vårdslös eller försumlig.

Hemförsäkring

Hemförsäkringar täcker oftast inte kostnaden för borttappade nycklar på grund av slarv. Det finns dock många olika hemförsäkringar och lättast är det att kolla upp med sitt försäkringsbolag.

Inte betala fakturan i tid

I fall man inte betalar fakturan i tid leder det till en påminnelse om att betala fakturan. Vanligtvis tillkommer en påminnelseavgift. Betalar personen inte fakturan trots påminnelse, leder det vidare till inkassokrav. Om inte det hjälper kan borgenären (den som begär pengar) ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Har gäldenären (den som är skyldig pengar) fått ett betalningsföreläggande och tycker att det är felaktigt kan han eller hon kontakta Kronofogdemyndigheten. Ett bestridande av ansökningen ska göras skriftligt, 31 § BFL.

Sammanfattning och råd

Enligt föreningsstadgar ska du betala för borttappad nyckel. Du behöver dock inte betala för alla låsbyten i fall du inte har varit försumlig. Det är oftast svårt att bevisa att någon har varit vållande, speciellt vid borttappande av nycklar. Mitt råd är att du kontaktar ditt försäkringsbolag och kollar upp vilka försäkringsvillkor som gäller för dig. I bästa fall kan försäkringsbolaget hjälpa dig med ersättningen till föreningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden