Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan ett hyresavtal sägas upp före tillträde?

Hej Jag har skrivit på ett kontrakt på en hyreslägenhet med tillträde 1/7 men har nu istället köpt mig en bostadsrätt jag hellre vill ha som passar min familj bättre. Har ringt till hyresvärden och sagt att jag vill säga upp lägenheten som jag ej har tillträde till och han svarar då att uppsägningen gäller från 1/7 och tre månader framåt. Stämmer detta att jag måste betala 3 månadshyror då jag inte har för avsikt att flytta in där alls eller gäller det tre månader från närmaste månadsskifte. Alltså från första maj så jag blir betalningsskyldig för juli månad? Tacksam för svar på frågan.

Rådgivarens svar

2021-04-25

Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga juristen. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller och hur du kan gå vidare i ditt ärende. Jag antar att du har ingått ett avtal gällande en hyresrätt och då blir 12 kapitlet jordabalken tillämplig.

Hur lång är uppsägningstiden?

Om hyresavtalet gäller en bostadslägenhet har hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tre månader från uppsägningen, 12 kap. 5 § jordabalken. Denna rätt gäller oavsett om avtalet löper på bestämd eller obestämd tid. 

Det är vanligt att hyresavtal ingås långt innan tillträde sker. En fråga som i detta sammanhang uppkommer är om hyresgästen har rätt att säga upp avtalet innan det börjar löpa. Denna fråga besvaras inte direkt av bestämmelser i lag, men det har ansetts att en hyresgäst har rätt att säga upp ett hyresavtal oavsett om tillträde skett eller ej. (se NJA 1993 s.555.)

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom jag utgår från att du har för avsikt att bo i huset så har du rätt att säga upp avtalet att gälla vid månadsskiftet om tre månader. Denna rätt gäller även om du inte har fått tillträde till huset än. Om du nu har angett för hyresvärden att du vill säga upp avtalet, ska avtalet upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar nu närmast efter tre månader. Detta gäller som sagt även om du ännu inte har fått tillträde till huset. 

Rekommendation

Jag råder dig att i första hand påtala för hyresvärden att din uppsägningstid börjar löpa redan nu. Observera dock att det i många fall krävs en skriftlig uppsägning av hyresavtalet. Om din hyresvärd inte skulle ta hänsyn till det kan du ta kontakt med en jurist som hjälper dig vidare i ärendet. Här kan du boka en tid med en jurist hos Familjens Jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet. 

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Fråga juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden