Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan ett hyresavtal på 3 månader sägas upp i förtid?

Jag har en inneboende hos mig, jag har nu skrivit ett kontrakt med honom på 3 månader fram till den 7 Januari.
Nu vill min inneboende flytta och bryta kontraktet och vill inte betala mig mer.
Vi har ingen uppsägningstid på kontraktet då jag trodde att kontraktet som va skrivet på 3 månader att det skulle vara i 3 månader.
Kan han bara bryta vårat kontrakt och inte betala mig? Eller måste han betala mig kontraktet ut?

Rådgivarens svar

2020-11-15

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Först gör jag en allmän redogörelse för rättsläget och därefter följer en tillämpning i ditt fall. 

Regleringen ser lite annorlunda ut beroende på om du bor i hyresrätt eller i bostadsrätt/äganderätt.

Tidsbestämt kontrakt vid hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt gäller 12 kapitlet i jordabalken. Som huvudregel upphör tidsbestämda hyresavtal vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats, 12 kap. 3 § jordabalken. Om hyresavtalet är över nio månader måste en uppsägning ske, 12 kap. 3 § jordabalken. Hyresvärden kan inte säga upp avtalet i förtid om det är ett tidsbestämt avtal. Hyresgästen har alltid en möjlighet för att säga upp ett avtal med tre månaders uppsägningstid, 12 kap. 5 § jordabalken.

Tidsbestämt hyreskontrakt vid bostadsrätt/äganderätt

Om du bor i en bostadsrätt eller äganderätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, 3 §. Ett sådant avtal får dock enligt denna lag även sägas upp i förtid, 3 §. I så fall gäller för hyresgästen en månads uppsägningstid, 3 § 2 st.  Hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid med tre månaders uppsägningstid, om inte längre uppsägningstid har avtalats, 3 § 2 st

Tillämpning 

Om du bor i en hyresrätt måste hyresgästen betala hyra för de tre månaderna ni har avtalat. Som framgår av ovan kan hyresgästen enligt jordabalken säga upp ett tidsbestämt avtal. Men i så fall gäller en uppsägningstid på 3 månader. Eftersom ni har avtalat om ett avtal på tre månader blir hyresgästen betalningsskyldig för hela avtalsperioden. 

Om du bor i en bostadsrätt eller fastighet så kan hyresgästen säga upp avtalet i förtid och då har han en månads uppsägningstid. I så fall, beroende på när han sade upp avtalet, är han betalningsskyldig för en månadshyra efter uppsägningen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du känner att du behöver vidare hjälp av en jurist med ditt ärende kan jag hänvisa dig till Familjens jurist. Du kan givetvis även ställa flera frågor till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden