Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan ett arrende övergå i äganderätt?

Hej. Finns det något som säger att ett arrende övergår i äganderätt efter ett visst antal år? och om det gör det hur många år rör det sig om?

Rådgivarens svar

2017-09-01

Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

Inledning

Arrende regleras i kap. 7-11 i jordabalken (JB). Beroende på vilken typ av arrende det är råder det lite olika regler där exempelvis jordbruksarrende regleras främst i 9 kap. JB och bostadsarrende i 10 kap. JB. Det framgår tyvärr inte vilken typ av arrende det är frågan om så jag kommer gå igenom olika alternativ.

Arrende

Att ett arrende övergår till äganderätt finns det inget stöd för i lagen så det är alltså inte möjligt. Om det rör sig om ett jordbruksarrende som omfattar bostad åt arrendatorn finns det möjlighet för arrendatorn att förvärva fastigheten. Detta fungerar dock bara som en företrädesrätt vilket innebär att arrendatorn får möjlighet att köpa arrendestället före andra vid en eventuell försäljning. Detta enligt lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

Sammanfattning

Det är alltså inte möjligt att för en arrendator att överta äganderätten efter en viss tid. Det kan dock finnas möjlighet att få förtur att förvärva arrendestället.

Hoppas det här svaret var till din hjälp och om det är något annat du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden