Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan ett arrende övergå i äganderätt?

    Hej. Finns det något som säger att ett arrende övergår i äganderätt efter ett visst antal år? och om det gör det hur många år rör det sig om?

    Rådgivarens svar

    2017-09-01

    Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

    Inledning

    Arrende regleras i kap. 7-11 i jordabalken (JB). Beroende på vilken typ av arrende det är råder det lite olika regler där exempelvis jordbruksarrende regleras främst i 9 kap. JB och bostadsarrende i 10 kap. JB. Det framgår tyvärr inte vilken typ av arrende det är frågan om så jag kommer gå igenom olika alternativ.

    Arrende

    Att ett arrende övergår till äganderätt finns det inget stöd för i lagen så det är alltså inte möjligt. Om det rör sig om ett jordbruksarrende som omfattar bostad åt arrendatorn finns det möjlighet för arrendatorn att förvärva fastigheten. Detta fungerar dock bara som en företrädesrätt vilket innebär att arrendatorn får möjlighet att köpa arrendestället före andra vid en eventuell försäljning. Detta enligt lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

    Sammanfattning

    Det är alltså inte möjligt att för en arrendator att överta äganderätten efter en viss tid. Det kan dock finnas möjlighet att få förtur att förvärva arrendestället.

    Hoppas det här svaret var till din hjälp och om det är något annat du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

    Med vänliga hälsningar

    Gabriel

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden