Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en person med demens ge bort eller sälja egendom till personen som är god man?

Hej!

 Min mamma äger ensam (sen några år efter pappas bortgång) ett fritidsboende. Tyvärr är min mamma dement och minns knappt något.

 Eftersom min mamma inte kan sköta huset och jag och mina syskon har svårt att enas om det har jag och mina två syskon beslutat oss för att försöka göra något av huset. Jag är intresserad av att köpa fritidshuset och mina två syskon är inte intresserade av att köpa huset. Eftersom min mamma inte minns så mycket längre så är jag hennes godman. Tanken var att min bror skulle köpa huset men efter mycket om och men köpte han ett annat fritidshus och nu är jag intresserad av att köpa det. Jag kan inte sälja till mig själv eftersom jag är godman (vad jag förstått) och mamma äger fortfarande huset och kan inte skriva över det/sälja det pga hennes sjukdom. Ett tillägg är att huset börjar bli gammalt och det behövs att någon sköter om det men det har hamnat mellan stolarna eftersom vi inte är helt överens syskon emellan.

 Hur är det bästa sättet att värdera huset om vi inte kommer överens om ett pris?

 Hur skulle vi rent juridiskt kunna lösa så jag kan köpa huset av mamma, och köpa ut mina bröder? Finns det olika sätt att göra detta på?    

Rådgivarens svar

2020-05-09

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer att gå igenom nedan vad som gäller kring gåvor och försäljning av egendom om man har demens och god man. Jag tolkar det som att fritidsboendet är en fastighet.

Påverkar faktum att man har demens ens möjlighet att ge bort och sälja sin egen egendom?

Som utgångspunkt har man så kallad rättshandlingsförmåga förutsatt att man inte är ställd under förvaltarskap. Att ha rättshandlingsförmåga innebär t.ex. att man har möjlighet att ingå avtal. Det här betyder att även om man har demens kan man alltså i och för sig ge bort egendom i gåva eller sälja egendom. Det finns däremot en lag som kan bli aktuell när en person med demens sluter avtal och det är lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Enligt den är ett avtal som en person ingår under påverkan av psykisk störning inte giltigt och demens kan räknas som psykisk störning.

Kan man som god man ta emot gåvor eller köpa egendom av huvudmannen?

Har man en god man har man fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. För att få sälja huvudmannens fastighet måste god man inhämta överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § FB). Att ta emot gåvor från huvudmannen som god man anses olämpligt eftersom det finns risk för intressekonflikter. Man kan som god man dock begära att överförmyndaren ska utse en god man för den här angelägenheten (11 kap. 2 § 3 st. FB). 

Sammanfattning i ditt fall

Din mor kan som utgångspunkt ingå avtal om att ge gåvor eller sälja sin egendom. Du kan begära att överförmyndaren förordnar en god man som kan sköta gåvan/försäljningen så att det inte sker en intressekonflikt i det här fallet. Är däremot din mors demens grav finns det risk att avtalet kommer att ses som ogiltigt pga. att det anses ha ingåtts under inverkan av psykisk störning. Vid försäljning av fastighet måste man också alltid inhämta överförmyndarens samtycke, och jag vågar inte på förhand säga något om hur överfömyndaren skulle bedöma det här fallet. Angående värderingen av egendomen kan du och dina syskon anlita en oberoende utomstående mäklare eller dylikt, tänker jag.

Jag vet heller inte hur er arvssituation ser ut, men det kan vara bra att komma ihåg att om du får fritidshuset av din mor eller köper det till ett förmånligt pris, medan dina syskon inte får någonting, så kommer det förmodligen att betraktas som förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). En lösning kanske skulle vara att din mor ger fastigheten i gåva/säljer till er alla syskon och att ni sedan löser frågan om vem som ska äga huset mellan er, men jag kan inte svara vad som är bäst i det här fallet utan att veta alla omständigheter mer konkret.

Råd hur du kan gå vidare

Jag tänker att det kan vara bra att ta vidare kontakt med överförmyndaren. Det kan även vara bra att ta hjälp av en jurist som kan se över hela situationen noggrannare och även beakta hur det här skulle påverka framtida arv för er syskon. Vill du ha juristhjälp skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med Familjens Jurist som kan hjälpa dig i frågor som gäller köp eller gåva av fastighet. Familjens Jurist har också lång erfarenhet av arvsfrågor.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden