Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en hyresgäst säga upp hyresavtalet innan tillträde har skett?

Jag har hyrt ett hus av ett företag, inflyttning 1 juni 2020.Jag har sagt upp detta, och dem säger att jag har 3 månader från 1 juni. Vad säger lagen? 3 månader från månadsskiftet nu närmast, eller 1 månad från att kontrakt börjar gälla? Eller är det 3 månader från att kontraktet börjat gälla? Hyresavtalet har ingen information om uppsägning.

Rådgivarens svar

2020-03-28

Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse kring uppsägningstiden för det hus som du tänkt hyra. I mitt svar utgår jag från att du tänkt använda huset helt eller delvis som bostad. Om du tänkt hyra huset för andra ändamål får du jättegärna ställa en till fråga så besvarar vi den utifrån de förutsättningarna. 

Hur lång är uppsägningstiden?
Eftersom du har ingått ett avtal med ett företag om att hyra ett hus aktualiseras bestämmelserna i jordabalkens 12 kap (hyreslagen). Lagen gäller hus eller delar av hus som hyrs ut till nyttjande mot ersättning, 12 kap. 1 § 1.st jordabalken. Bestämmelserna i lagen gäller om inte förmånligare villkor för hyresgästen uppställs i hyresavtalet, 12 kap 1 § 5.st jordabalken. Hus eller del av hus kallas i lagen för ”lägenhet”. I lagen gör man skillnad mellan bostadslägenheter och lokaler. Bostadslägenheter är en lägenhet som hyrs ut för att helt eller delvis användas som bostad, 12 kap 1 § 3.st jordabalken. Om hyresavtalet gäller en bostadslägenhet har hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tre månader från uppsägningen, 12 kap. 5 § jordabalken. Denna rätt gäller oavsett om avtalet löper på bestämd eller obestämd tid. 

Det är förhållandevis vanligt att hyresavtal ingås långt innan tillträde sker. En fråga som i detta sammanhang uppkommer är om hyresgästen har rätt att säga upp avtalet innan det börjar löpa. Denna fråga besvaras inte direkt av bestämmelser i lag, men Högsta Domstolen har uttalat att det är möjligt för hyresgäst att säga upp avtalet även innan det börjat löpa och tillträde därmed har skett (NJA 1993 s.555). 

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom jag utgår från att du har för avsikt att bo i huset så har du rätt att säga upp avtalet att gälla vid månadsskiftet om tre månader. Denna rätt gäller även om du inte har fått tillträde till huset än. Om du nu har angett för hyresvärden att du vill säga upp avtalet, ska avtalet upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar nu närmast efter tre månader. Detta gäller som sagt även om du ännu inte har fått tillträde till huset. 

Rekommendation
Jag råder dig att i första hand påtala för hyresvärden att din uppsägningstid börjar löpa redan nu. Observera dock att det i många fall krävs en skriftlig uppsägning av hyresavtalet. Om din hyresvärd inte skulle ta hänsyn till det kan du ta kontakt med en jurist som hjälper dig vidare i ärendet. Här kan du boka en tid med en jurist hos Familjens Jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet. 

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden