Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan en delägare köpa ut den andra delägaren ur en fastighet utan samtycke?

    Min exsambo säger hon tänker gå över mitt huvud och köpa ut mig ur huset, som vi äger till 50 % var, utan min tillåtelse eller underskrift. Kan hon göra det?

    Rådgivarens svar

    2020-05-13

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för reglerna kring samägda fastigheter, och huruvida en delägares samtycke krävs för att köpa ut denne ur fastigheten. Sedan kommer jag att redogöra för min bedömning i din situation.

    Samägd fastighet

    Om två person äger en fastighet tillsammans är de samägare till den. Regler om samägda fastigheter finns i samäganderättslagen. Enligt samäganderättslagen 2 § krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över den samägda fastigheten. Den innebär att vardera delägaren måste samtycka till en försäljning av fastigheten, och därmed till att denne ska köpas ut ur den.

    En delägare kan däremot, utan samtycke från övriga delägare, ansöka hos en tingsrätt om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion. Det framgår av samäganderättslagen 6 §. Tingsrätten kan då besluta om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Undantaget är om delägarna har avtalat om annat eller om en delägare kan påvisa synnerliga skäl emot försäljningen.

    Din situation

    Sammanfattningsvis är min bedömning i din situation följande. Ditt samtycke (din tillåtelse) krävs för att din exsambo ska kunna köpa ut dig ur ert samägda hus. Exsambon har däremot en möjlighet att ansöka hos en tingsrätt om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, oavsett ditt samtycke. Det gäller däremot inte om ni har avtalat om annat eller om du kan påvisa synnerliga skäl.

    Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Utan ytterligare information i din situation, kan jag inte göra en helt säker bedömning. Du är därför välkommen att boka en tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist, som kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden