Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en delägare köpa ut den andra delägaren ur en fastighet utan samtycke?

Min exsambo säger hon tänker gå över mitt huvud och köpa ut mig ur huset, som vi äger till 50 % var, utan min tillåtelse eller underskrift. Kan hon göra det?

Rådgivarens svar

2020-05-13

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för reglerna kring samägda fastigheter, och huruvida en delägares samtycke krävs för att köpa ut denne ur fastigheten. Sedan kommer jag att redogöra för min bedömning i din situation.

Samägd fastighet

Om två person äger en fastighet tillsammans är de samägare till den. Regler om samägda fastigheter finns i samäganderättslagen. Enligt samäganderättslagen 2 § krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över den samägda fastigheten. Den innebär att vardera delägaren måste samtycka till en försäljning av fastigheten, och därmed till att denne ska köpas ut ur den.

En delägare kan däremot, utan samtycke från övriga delägare, ansöka hos en tingsrätt om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion. Det framgår av samäganderättslagen 6 §. Tingsrätten kan då besluta om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Undantaget är om delägarna har avtalat om annat eller om en delägare kan påvisa synnerliga skäl emot försäljningen.

Din situation

Sammanfattningsvis är min bedömning i din situation följande. Ditt samtycke (din tillåtelse) krävs för att din exsambo ska kunna köpa ut dig ur ert samägda hus. Exsambon har däremot en möjlighet att ansöka hos en tingsrätt om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, oavsett ditt samtycke. Det gäller däremot inte om ni har avtalat om annat eller om du kan påvisa synnerliga skäl.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Utan ytterligare information i din situation, kan jag inte göra en helt säker bedömning. Du är därför välkommen att boka en tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist, som kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.  

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden