Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en delägare i fritidshus ge bort sin andel utan andra delägares samtycke?

Hej, jag är delägare i ett fritidshus och har hamnat i osämja med de andra två delägarna. Jag undrar därför om jag har rätt till att ge bort min andel av fritidshuset till mina barn trots att de andra delägarna inte vill det. Har försökt att tolka samäganderättslagen och om jag förstår den rätt så får jag göra vad jag vill med min andel? En annan fråga är vad som gäller om jag vill att fritidshuset ska läggas ut till försäljning? Och sista frågan kan de på något vis tvinga mig att sälja min del till dem?

Rådgivarens svar

2021-01-16

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Samäganderätt

När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans blir samägnaderättslagen tillämplig, 1 §. Denna lag är dispositiv, vilket betyder att om ni avtalat om något annat gäller det före lagen. Jag utgår från att ni inte har avtalat något annat och att lagens bestämmelser gäller. 

 Det är då delägarna som tillsammans förvaltar över egendomen och åtgärder som gäller hela egendomen får inte vidtas utan de andra delägarnas samtycke, 2 § samäganderättslagen. Om delägarna ej kan enas om förvaltningen, kan en god man förordnas, 3 § samäganderättslagen. 

Varje enskild delägare har dock rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen. Delägare får sälja eller ge bort sin egen andel utan att övriga delägare måste samtycka till detta. Däremot kräver en åtgärd gällande hela fastigheten, exempelvis en försäljning av fastigheten i dess helhet, samtliga delägares samtycke.

Varje delägare kan dock begära att fastigheten tvångsförsäljs på offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen. Om en delägare visar att det föreligger synnerliga skäl emot detta, ska egendomen inte säljas. 

Tillämpning

I ditt fall kan du således ge bort din andel till dina barn trots att de andra delägarna inte vill detta. Dock kan det i framtiden förekomma problem gällande egendomens förvaltning om alla delägare inte kommer överens, detta är således något att tänka på. 

Du måste inte sälja din andel till de övriga delägarna. Du kan som sagt själv fritt välja till vem du säljer eller ger bort din andel.

Du kan begära att egendomen tvångsförsäljs på offentlig auktion. Dock om någon av de andra delägarna visar att synnerliga skäl föreligger emot detta, sker inte en försäljning. 

Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du ska överlåta din del av fastigheten kan det vara bra att ta hjälp av en jurist så att allting blir rätt. Familjens Jurist hjälper dig gärna med att upprätta ett eventuellt gåvobrev. Om någon av delägarna vill sälja sin andel är det också bra att ta hjälp av en jurist då försäljning av fastighet kräver ett skriftligt köpekontrakt. Här kan du också läsa mer om hur Familjens Jurist kan hjälpa er vid upprättande av köpekontrakt. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden