Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en bostadsrättsförening gå in i min lägenhet utan min tillåtelse? Finns det regler om inneboende?

Hej

Jag undrar huruvida bostadsföreningen har befogenheten att gå in i min bostadsrätt utan tillåtelse från ägaren? Jag har blivit anklagad för att hyra ut mig lägenhet olovligt i andra hand. De har skickat en varning om vräkning utan att prata med mig först, jag bor med en inneboende och det är väl inte emot några regler?

Rådgivarens svar

2020-05-28

Inledning

Hej och stort tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen. Jag kommer först att undersöka om bostadsrättsföreningen får gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd. Därefter kommer jag redogöra för reglerna kring inneboende. Slutligen kommer jag att ge dig tips på hur du kan eller bör gå vidare i din situation. 

Gå in i någon annans lägenhet
Att gå in i någon annans lägenhet utan tillåtelse är ett brott. Brottet heter hemfridsbrott och regleras i 4 kapitlet 6 § brottsbalken. Här framgår att den som olovligen tränger in i annans bostad döms för hemfridsbrott till böter. Det ska vara en bebodd bostad. Är hemfridsbrottet att bedömas som grovt kan det istället bli fängelse i upp till två år.
 

Får en bostadsrättsförening gå in i de lägenheter som hyrs av föreningen?
En bostadsrättsförening har inte rätt att gå in i en bostadsrätt utan bostadsrättshavarens tillstånd. I 7 kapitlet 13 § bostadsrättslag framgår att företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete. Får man inte tillstånd av bostadsrättsinnehavaren måste man söka om tillstånd från Kronofogden. Bostadsrättsförening har alltså inte rätt att bara gå in i en lägenhet.

Inneboende
bostadsrättslag finns de regler som reglerar bostadsrätter och bostadsrättsinnehavares skyldigheter och rättigheter. I 7 kap 8 § står det att en bostadsrättsinnehavare inte får inrymma någon om det innebär men för föreningen. En bostadsrättsinnehavare får således ha inneboende, men bostadsrättsinnehavaren måste ha kontroll över lägenheten. Det får inte övergå till en uthyrning i andra hand då det kräver föreningens samtycke.

 

Slutsats och rekommendation
Det finns ingen rätt för en bostadsrättsförening att gå in i dess lägenheter utan bostadsrättshavarens tillstånd. Utan tillståndet kan bostadsrättsföreningen bara vända sig till kronofogden för att få myndighetstillstånd. Om bostadsrättsföreningen ändå går in i din lägenhet begår dom hemfridsbrott och kan straffas med böter eller fängelse, för att kunna driva en eventuell process tipsar jag dig om att skaffa bevis. Det är du som ska bevisa att hemfridsbrott har skett, föreningen behöver inte bevisa att hemfridsbrott inte har skett.

Angående inneboende så finns det ingen lag som förbjuder inneboende. Lagen ställer ett krav på att bostadsrättshavaren inte orsakar men på föreningen, sådana men skulle kunna vara störningar genom höga ljudnivåer eller nedskräpning. Om detta sker kan bostadsrättsföreningen skicka en skriftlig varning, upphör inte störningarna finns det en risk att bostadsrättshavaren inte längre har rätt att ha bostadsrätten. Förekommer inga störningar och det sker utan att det orsakar föreningen men får man ha inneboende. 

Det är viktigt att personen är inneboende och att bostadsrättshavaren har kontroll över lägenheten, har man inte längre kontroll kan det tolkas som att man hyr ut bostaden i andra hand. Andrahandsuthyrning är inte okej utan föreningens samtycke.

Min rekommendation är att om du misstänker att bostadsrättsföreningen går in i din lägenhet så ska du försöka att skaffa bevis för detta. Utan bevis blir det svårt att, vid en eventuell domstolsprocess, bevisa vad föreningen gjort.

Jag kan också rekommendera dig att ta kontakt med en av Familjens Jurists skickliga jurister som kan hjälpa dig ytterligare med bostadsrättsjuridik.

Hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor, har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Fråga Juristen.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden