Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en bostadsrätt belånas utan makens samtycke?

Min svärmor och hennes man äger gemensamt en bostadsrättslägenhet utan lån idag. De äger 50% vardera och är gifta och bor tillsammans i bostaden. Kan hennes man ta ett lån på bostaden utan hennes samtycke? Om han inte har rättighet hur kan man hindra att han går bakom hennes rygg och gör detta ändå? Om han t ex ljuger för banken och säger att han äger bostaden själv eller om banken aldrig kollar ägarförhållandena. Är dom inte skyldiga till det och hur skulle gå till.

Rådgivarens svar

2020-10-17

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Makars gemensamma bostad och rådighetsinskränkningar

En bostadsrätt anses vara makarnas gemensamma bostad om den är avsedd att vara deras gemensamma hem och huvudsakligen används för detta ändamål. Gällande gemensam egendom finns vissa regler om rådighetsinskränkningar. Av 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄB) följer att en make inte får pantsätta den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke. Utgångspunkten är alltså att båda makarna måste samtycka till att bostaden belånas. Ett undantag från denna bestämmelse är om bostaden utgör enskild egendom på grund av att ägaren har mottagit den genom exempelvis gåva med villkor att den ska vara enskild. Egendom kan också vara enskild på grund av ett äktenskapsförord men sådan egendom omfattas av rådighetsinskränkningen, trots att egendomen är enskild.

Pantsättning av bostadsrätt

För att en pantsättning av en bostadsrätt ska vara giltigt krävs det att bostadsrättsföreningen underrättas. Bostadsrättsföreningen ska sedan föra in uppgifter om pantsättningen i lägenhetsförteckningen. Vidare har bostadsrättsföreningen rätt att införa bestämmelser i stadgan om att en pantsättningsavgift ska betalas. Föreningen kan dock inte hindra att bostadsrätten pantsätt när de har blivit informerade, de kan dock informera banken om rådande förhållanden.

Din situation

För det första ska det sägas att vid pantsättning av egendom krävs alla ägares samtycke. Så även om din svärmor inte var gift så hade hennes samtycke krävts. Nu när de är gifta förstärkt skyddet ytterligare genom reglerna i äktenskapsbalken. Hur bankernas rutiner ser ut när någon ansöker om lån kan jag tyvärr inte svara på. De är dock väl medvetna om reglerna och kravet på samtycke. Banken har ett starkt intresse av att pantsättningen är giltig eftersom den utgör deras säkerhet vilket, enligt min uppfattning, minskar risken för ogiltiga pantsättningar. Det ni kan göra är att ni meddelar Bostadsrättsföreningen att samtycke inte föreligger vid eventuell pantsättning. Bostadsrättsföreningen kan inte hindra pantsättningen men de kan informera banken om rådande förhållande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist på är expert på frågor om bostadsrätter. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden