Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan delägare till fastighet ge bort sin del utan övriga delägares samtycke?

    3 syskon äger föräldrar hemmet broder 1 äger 50% syster 25% och broder 3 äger 25%. Kan broder nr 1 göra vad han vill med sin del tex ge till sin son utan att meddela sina syskon?

    Rådgivarens svar

    2020-06-10

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller kring fastigheten som ägs mellan flera syskon.  

    Samäganderätt 
    Då det i din fråga är flera personer som äger en fastighet gemensamt aktualiseras bestämmelserna i samäganderättslagen. Denna lag är dock dispositiv vilket innebär att om syskonen har avtalat om annat så gäller avtalet före bestämmelserna i lagen. I mitt svar utgår jag ifrån att syskonen inte har skrivit något annat avtal och att samäganderättslagens bestämmelser således är tillämpliga. 

    De personer som gemensamt äger en fastighet eller annan egendom kallas delägare. Samäganderätt innebär att varje förfogande och förvaltning med den samägda egendomen i dess helhet kräver samtycke från samtliga delägare, 2 § samäganderättslagen. Brådskande åtgärder kräver dock inte samtliga delägares samtycke. Med förfoga avses bland annat försäljning, uthyrning, uppsägning av avtal som rör egendomen m.m. Med förvaltning avses främst den faktiska vården av egendomen. Detta innebär att en enskild delägare inte kan bestämma att fastigheten i dess helhet ska säljas eller ges bort. Sådana åtgärder kräver samtliga delägares samtycke.

    Försäljning av viss andel av samägd fastighet
    Att en åtgärd kräver samtliga delägares samtycke gäller endast när åtgärden avser egendomen i dess helhet, 2 § samäganderättslagen. Varje enskild delägare har dock rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen. Detta innebär i ditt fall vardera syskon exempelvis får sälja eller ge bort sin egen andel utan att övriga delägare måste samtycka till detta. Däremot kräver en åtgärd gällande hela fastigheten, exempelvis en försäljning av fastigheten i dess helhet, samtliga delägares samtycke.

    Rekommendation
    Om någon av syskonen ska överlåta sin del av fastigheten måste vissa formkrav vara uppfyllda, dvs. vissa särskilda regler kring överlåtelsen måste beaktas för att överlåtelsen ska vara giltig. Det kan därför vara klokt att ta kontakt med en jurist så att allting blir helt rätt. Familjens Jurist hjälper gärna till med att upprätta ett eventuellt gåvobrev om någon av delägarna vill ge bort sin andel.  Om någon av delägarna vill sälja sin andel är det också klokt att ta hjälp av en jurist då försäljning av fastighet kräver ett skriftligt köpekontrakt. Här kan du läsa mer om hur Familjens Jurist kan hjälpa syskonen vid upprättande av köpekontrakt. 

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden