Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan delägare sälja sin del av samägd fastighet utan samtycke från övriga delägare?

Hej. Vi är fem syskon som äger en fastighet. En bor kvar i huset. Kan man ge eller sälja sin del av fastigheten och ger den till make/fru eller någon utan att prata med de andra. Vad säger lagen om det.

Rådgivarens svar

2020-02-02

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga juristen. Nedan följer en redogörelse kring vad som gäller kring er fastighet. 

Samäganderätt 
Då ni är flera personer som äger en fastighet gemensamt aktualiseras samäganderättslagens bestämmelser. Denna lag är dock dispositiv vilket innebär att om ni har avtalat om annat så gäller avtalet före bestämmelserna i lagen. I mitt svar utgår jag ifrån att ni inte har skrivit något annat avtal och att samäganderättslagens bestämmelser således är tillämpliga i ditt fall. 

De personer som gemensamt äger en fastighet eller annan egendom kallas delägare. Samäganderätt innebär att varje förfogande och förvaltning med den samägda egendomen i dess helhet kräver samtycke från samtliga delägare, 2 § samäganderättslagen. Brådskande åtgärder kräver dock inte samtliga delägares samtycke. Med förfoga avses bland annat försäljning, uthyrning, uppsägning av avtal som rör egendomen m.m. Med förvaltning avses främst den faktiska vården av egendomen. Detta innebär att en enskild delägare inte kan bestämma att fastigheten i dess helhet ska säljas eller ges bort. Sådana åtgärder kräver samtliga delägares samtycke.

Försäljning av viss andel av samägd fastighet
Att en åtgärd kräver samtliga delägares samtycke gäller endast när åtgärden avser egendomen i dess helhet, 2 § samäganderättslagen. Varje enskild delägare har dock rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen. Detta innebär i ditt fall att du eller annan delägare exempelvis får sälja eller ge bort er egen andel utan att övriga delägare måste samtycka till detta. Däremot kräver en åtgärd gällande hela fastigheten, exempelvis en försäljning av fastigheten i dess helhet, som sagt samtliga delägares samtycke.

Avslutningsvis
Om någon av er ska överlåta er del av fastigheten kan det vara bra att ta hjälp av en jurist så att allting blir helt rätt. Familjens Jurist hjälper er gärna med att upprätta ett eventuellt gåvobrev om någon av delägarna vill ge bort sin andel. Om någon av delägarna vill sälja sin andel är det också klokt att ta hjälp av en jurist då försäljning av fastighet kräver ett skriftligt köpekontrakt. Här kan du också läsa mer om hur Familjens Jurist kan hjälpa er vid upprättande av köpekontrakt

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden