Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan bostadsrättsförenings styrelse ta ut avgift retroaktivt?

Jag har hyrt ut min bostadsrätt under ett par år genom Airbnb, utan tillstånd från min bostadsrättsförening. Nu har föreningen kommit på det, ingen mer sådan uthyrning sker, men föreningen har beslutat att ta ut en avgift retroaktivt för denna tid. Det är skrivet i föreningens stadgar att dem KAN ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Har dem rätt att retroaktivt ta ut denna avgift? De har dessutom beräknat alla uthyrningar, vissa endast ett par dagar, som en påbörjad uthyrning och avgiften beräknats per månad. Summan är upp mot 15 000 kr totalt. Har de rätt att göra så här?

Rådgivarens svar

2021-01-23

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Har styrelsen rätt att ta ut avgift för andrahandsuthyrning retroaktivt?
En bostadsrättsföreningsstyrelse har rätt att ta ut en avgift från den bostadsrättshavare som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Avgiften får högst vara 10% av prisbasbeloppet per år (7 kap. 14 § 5 st. bostadsrättslagen).

Står det i stadgarna att föreningen har rätt att ta ut en sådan avgift, är det således inga problem för dem att göra det, även om det är i efterhand. Om det däremot inte står i stadgarna har de inte den rätten. Skulle vissa av andrahandshyrningarna ha skett innan det fördes in i stadgarna att en avgift får tas ut, och vissa av andrahandsuthyrningarna efter får styrelsen bara kräva ut avgift för de uthyrningar som skett efter det att de fört in bestämmelsen i stadgarna.

Alltså får inte styrelsen kräva ut avgift retroaktivt på så sätt att de får kräva avgift redan för tid innan det var bestämt i stadgarna, men de har rätt att kräva det ”retroaktivt” på så sätt att de får kräva avgifterna efter att andrahandsuthyrningen redan upphört.

Din situation
Som jag förstår det var du medveten om att det stod i stadgarna att styrelsen ”kan” ta ut en avgift för tiden då du hyrde ut din lägenhet. Det faktum att de använt sig av ordet kan lär inte innebära någon skillnad i att de får kräva ut avgiften. Om det alltså stod i stadgarna under tiden du hyrde ut kan man säga att du har gått med på att styrelsen eventuellt tar ut en extra avgift genom att ansöka om att få hyra ut i andra hand.

Om du vill ha mer hjälp med hur du ska hantera avgiften som du fått av styrelsen i din bostadsrättsförening kan du boka tid hos Familjens Jurists duktiga jurister.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden