Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan bostadsrättsföreningen neka ett nytt avtal om garageplats?

Bostadsrättföreningen ska säga upp alla avtal för garageplats pga av villkorsändring. Garageavtalet är ett separat avtal som inte är bunden till bostaden. I det nya avtalet är kriterierna att man själv ska nyttja bostaden. Vad jag undrar över är om BRF som har en del tillåtna andrahandsuthyrningar av bostad och bostadsrättsägaren har sen tidigare avtal på garageplats inte kommer få skriva på något nytt avtal pga av "själv ska utnyttja bostad" är det tillåtet att neka bostadsrättshavaren ett nytt avtal av det skälet?

Rådgivarens svar

2020-04-27

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

Villkor i garageavtal

I svensk rätt gäller som huvudregel avtalsfrihet. Detta innebär att man är fri att avtala med vem man vill och är även fri att själv bestämma vilket innehåll ett avtal ska ha. Från denna huvudregel finns det undantag, t.ex. tvingande lagstiftning som anger hur man får ingå avtal m.m. För bostadsrättsföreningar gäller bostadsrättslagen vid upplåtelseavtal av bostadsrättslägenheter. I denna anges dock inga tvingande regler om villkor i garageavtal och huvudregeln om avtalsfrihet kommer alltså att gälla. Detta innebär att bostadsrättsföreningen kan ställa upp ett villkor som anger att man måste nyttja bostaden för att få träffa avtal om garageplats. Det är dock inte uteslutet att komma överens om att avtalet ska gälla fastän andrahandsuthyrning av bostaden sker.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller alltså avtalsfrihet för avtalet om garageplatsen. Bostadsrättsföreningen får därför ställa upp ett villkor om nyttjande av bostaden för att få ingå avtal om uthyrning av garageplats. Uppfylls inte villkoret är bostadsrättsföreningen inte skyldig att ingå avtal. Det är dock möjligt att komma överens om att avtalet ska gälla även fast bostadsrättshavaren själv inte nyttjar bostaden på grund av andrahandsuthyrning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du behöver mer rådgivning angående bostadsrättsjuridik, så kan du vända dig till någon av våra jurister på Familjens Jurist för mer hjälp.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden