Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan bostadsrättsförening genom stadgar förbjuda husdjur från att vistas utomhus?

Hej !

Jag har en liten fråga om en förening får säga såhär:

Du som har katt är ansvarig för att den inte förorenar i barnens sandlådor eller i och runt övriga trädgårdsytor. Har du inte möjlighet att övervaka din katt, ska den heller inte få vistas ute i området. ( Detta står i deras ordningsregler på hemsidan ) vi har ett flertal katter ute på gårdarna och nu börjar en granne bli sur på min ena katt.
Jag kan heller inte se i föreningens stadgar att man inte får ha sin katt ute om man inte kan övervaka sin katt, För det väl framgå i så fall?

Detta skapar massor med intriger och jag har fått hotelser från grannen ( via nätet som jag sparat ) att man ska behandla katter som skadedjur, eller att en olycka med spade kan * hända så lätt*


Vad ska jag göra ?

Rådgivarens svar

2020-08-24

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

Bostadsrättsförenings stadgar

Jag har tolkat det som att du syftar på en bostadsrättsförening. Regler om bostadsrättsförenings stadgar återfinns i bostadsrättslagen (BrL). En bostadsrättsförening måste ha stadgar (BrL 1 kap. 2 §). Stadgarna utgör bostadsrättsföreningens ”regler”. Stadgarna måste innehålla viss information, t.ex. företagsnamn och ort (BrL 9 kap. 5 §). Det framgår emellertid inte något om reglering av husdjur i bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen kan alltså själv bestämma genom sina stadgar vad som gäller angående vistelsen av husdjur. En bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö (BrL 7 kap. 9 §). Den som bor i bostadsrätt ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Bostadsrättslagen reglerar inget om husdjur. En bostadsrättsförening kan alltså genom sina stadgar bestämma vad som ska gälla kring vistelsen av dessa. Om det däremot inte står något i stadgarna, så kan föreningen inte göra detta gällande gentemot dig.

Olaga hot

I brottsbalken (BrB) finns regler om brott och straff. Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot (BrB 4 kap. 5 §). Med hot om brottslig gärning förstås en gärning som av annan person uppfattas som ett påstående om att brottet kommer att utföras. Bestämmelsen förutsätter inte att hotet endast avser person, utan också hot om skadegörelse av egendom omfattas. Förtäckta hot, där den brottsliga gärningen antyds, kan också fall in under bestämmelsen.

Eftersom din granne antytt att en ”olycka” kan hända din katt med en spade, så kan detta ses som ett förtäckt hot om skadegörelse av egendom. Husdjur betraktas rättsligt sett som egendom likt exempelvis en bil. Din grannes agerande kan alltså ses som ett olaga hot.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anges inget i bostadsrättslagen om husdjur. Det är alltså fritt för föreningen att själva bestämma om detta. Du som bostadsrättshavare har då en skyldighet att efterfölja reglerna. Om det däremot inte finns reglerat i stadgarna, så kan föreningen inte göra detta gällande mot dig. Vad gäller din grannes agerande så kan detta möjligen ses som olaga hot. Du kan alltså polisanmäla din granne för detta.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar så är du välkommen att vända dig till Familjens Jurist för mer hjälp med bostadsrättsjuridik.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden