Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kallt i hyresrätt

Hej!
Är en tvåbarnspappa, med barn på 13 år samt 16 år, barnen bor och är skrivna hos mig. Är skötsam och betalar min hyra i tid, har heller inga problem med socialen, polis eller skola.
Nu till det tråkiga, har hyrt lgh i samma företag sen barnen varit små. Har även bytt lgh tre gånger med likvärdigt skick under åren som har gått. Lgh, är dåligt skötta och mycket bör bytas ut så som dragiga och skeva fönster och balkongdörr. Element som är varma upptill och svinkalla nertill oavsett hur mycket dom än eldar på med värme,
elementen har nog slamficka då dom inte går att lufta, bör bytas eller skruvas ner och blåsas rent med tryckluft. Jag har förklarat på ett vänligt sätt vad felet troligt kan bero på, fick då ett snäsigt svar tillbaka att dom inte tänker stänga av vattnet för att bytta några element.
Och i min förra Lgh bytte dom all tätning runt fönster och dörrar men inget hjälpte, Vi hade 13-14 grader kallt ändå i ett sovrum, men det är inte graderna som är det värsta utan att det är så råkallt i alla rum värst på nätterna när solen gått ner.
Vi har extra värme för att inte bli sjuka och det blir så dyrt för mig, men är tvungen då jag vårdar en barn med en allvarlig sjukdom som dom inte bryr sig om - trots att dom har diplom på att dom bryr sig om barn med med olika sjukdomar. Men det gäller inte något av mina barn.
Och nu börjar min hälsa att bli sämre på grund av rå fuktig och kall lgh samt dåligt vatten som luktar illa och smakar illa beroende på vädret.
Dom byggde nya lgh, jag vill flytta dit, dom skrev upp mig på sin väntelistan jag hörde av mig innan dom ens hade börjat gräva grunden till huset, sa att jag kunde skriva kontraktet med en gång, som svar fick jag att vi hör av oss när det är klart så skriver vi kontraktet sen. Dom hörde naturligt vis aldrig av sig sen.
Ska tillägga att jag har haft två lgh i samma företag för några år sden, då det ena barnet inte kunde vistas i den andra lgh på grund av sin sjukdom. (ett bevis på att jag klara av en dyrare hyra utan problem)
Nu bygger dom igen och jag är i stort behov av att få en bättre bostad, för både min och barnens hälsas. Har KFM - skulder vad kan jag göra?
Kan man kräva ett hyreskontrakt för att veta säkert att vi får en ny bosta?
Trodde det inte va möjligt att hantera hyresgäster så illa - förstår inte vad jag har gjort för något illa.

Rådgivarens svar

2018-02-07

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer nedan dela upp svaret i två delar, där första delen behandlar situationen där en hyresrätt inte har en godtagbar inomhustemperatur, och andra delen om du har rätt att byta lägenhet. 

DEL 1 - Låg inhomhustemperatur
12 kap. jordabalken är den s.k. hyreslagen som har bindande verkan på alla hyresavtal.

Lägsta godtagbara standard
En hyresbostad ska hålla en lägsta godtagbar standard. En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard bl.a. om den är försedd med anordning inom lägenheten för kontinuerlig uppvärmning och kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien se 12 kap. 18 a § jordabalken.

För de fall bostaden inte håller denna lägsta godtagbara standard får hyresnämnden, på ansökan från hyresgästen, förelägga hyresvärden att vidta åtgärd för att bostaden ska uppnå en sådan standard (upprustningsföreläggande). I ert fall verkar dock anordning finnas, men att den inte fungerar som den ska.

Fullt brukbart skick
Hyresvärden ska tillhandahålla bostadslägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen anses fullt brukar för det avsedda ändamålet, se 12 kap. 15 och 9 §§ jordabalken. För att förstå vad som avses med fullt brukbar kan vi se till Socialstyrelsens allmänna råd (2005:15) om temperaturer inomhus. Enligt riktlinjerna är en god inomhustemperatur mellan 20–23 grader. Har ni en lägre temperatur än så får det inte anses vara tillfredsställande.

Det saknas lagreglerad minimitemperatur för en bostadshyresrätt men är er temperatur allt för låg får det anses vara en brist orsakad av hyresvärden vilken försämrar ert boende eller rent av hindrar er att bo i bostaden. Ni bör framföra ett skriftligt klagomål till hyresvärden. Ni kan, enlighet med 12 kap. 16 och 11 §§ jordabalken, begära såväl ersättning som nedsättning av hyra. Har ni redan framfört klagomål till er hyresvärd eller om hyresvärden inte mottar ert klagomål kan ni vända er till hyresnämnden med ett åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande beslutas av hyresnämnden och innebär att hyresvärden ska ha åtgärdat fel i lägenheten före ett visst datum. Utförs inte åtgärden inom förelagd tid kan detta medföra att hyresvärden får betala vite till staten.

DEL 2 - Lägenhetsbyte
Det saknas lagregler som föreskriver någon rätt till att byta bostad. Eventuellt kanske hyresvärden har något internt kösystem för nyproduktion? Jag rekommenderar dig således att återigen ta kontakt med hyresvärden och ta reda på hur du behöver gå tillväga. Erbjuds du en hyresrätt ska ett avtal upprättas skriftligen om någon begär det, vilket är att rekommendera. 

Du har även möjlighet att byta bostadslägenhet med annan. Dock är en förutsättning att bytet måste kunna ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran, och en betalningsanmärkning kan ge indikation för att denna förutsättning inte uppfylls. 

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och vägledning i vad som gäller. Du är varmt välkommen att återkomma vid fler frågor. Jag önskar dig lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden