Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Jag och min sambo har förvärvat en bostad, måste båda stå på lagfarten?

Min sambo fick 2014 möjlighet att köpa sin mormors hus. Hans mormor har 4 barn och alla tillät att han fick köpa ut dem fyra, varav den ena är hans mamma. Vid köpet valde jag då att gå i lån tillsammans med honom så vi gemensamt kunde köpa det. Det krångliga i detta är att jag inte står på lagfarten och är alltså inte delägare i huset men står på hälften av lånen. Anledningen till att vi inte upprättade en ny lagfart vid tiden för köpet var för att slippa betala stämpelskatten på 1,5%. Om jag förstått det hela rätt fick min sambo vid köpet av huset ärva sin mammas del vilket gjorde att lagfarten endast gav honom en kostnad på administreringsavgiften. Vi har pratat och diskuterat detta i omgångar och jag känner att ingen riktigt har stenkoll. Har släktingar som jobbar på bank men de säger att jag inte blir automatisk ägare om vi gifter oss. Min sambo har istället tagit fram ett gåvobrev för att jag skall kunna få del av huset och det enda som saknas är påskrift från mig samt vittnen. Skulle detta räcka? Vi delar på alla kostnader och lånen är lika så han har skrivit 50% lika. Är detta bästa sättet att gå tillväga el borde vi bara skapa en ny lagfart och betala de trista pengarna? Huset är efter renovering och köp som vi gjorde tillsammans värderat mycket högre. Vi har inga planer på att sälja men vill känna mig trygg att jag äger det jag betalar för.
Tacksam för svar! 

Rådgivarens svar

2019-06-18

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. Jag har delat upp din fråga i några underrubriker för att underlätta läsningen och förståelsen.

Vad är samboegendom och vad händer med bostaden om vårt förhållande upphör? 

Ett samboförhållande upphör antingen genom att parterna gifter sig eller om någon av samborna avlider eller genom att parterna flyttar isär. När ett samboförhållande upphör (och parterna går skilda vägar) ska en bodelning ske om någon sambo begär det. Det är här det blir av intresse vem som äger vad. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Allt detta regleras i sambolagen. Samborna kan enligt SamboL 9§ avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. 

Det som ingår i bodelningen är samboegendomen. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (se SamboL 3§). Egendom som gjorts till enskild genom testamente, gåva eller arv ingår inte i samboegendom. Med sambors gemensamma bostad avses bostad som någon av parterna äger eller innehar och som är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (SamboL 5§).  I ert fall förstår jag det som att ni har förvärvat bostaden för gemensamt bruk. Du betalade halva genom lånet och den utgör därmed samboegendom och kommer att ingå i en eventuell bodelning. Vem som står på lagfarten är egentligen oväsentligt för att avgöra om egendomen utgör samboegendom eller inte. Jag förutsätter dock att bostaden inte överläts med några villkor om att den skulle utgöra enskild egendom. 

Måste båda stå på lagfarten? 

Det finns inget krav på att ni båda ska stå på lagfarten. Även om du inte står på lagfarten är det troligt att bostaden utgör samboegendom. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få den på sin lott. Om båda parterna har lika stort behov av bostaden är det dock ägande parten som i regel får egendomen på sin lott. Det kan innebära att din sambo, som har lagfart och som har ärvt fastigheten, kan ha större möjlighet att få bostaden på sin lott. Men det beror på vad ni har för annan samboegendom. Det kan alltså trots att bostaden förmodligen utgör samboegendom vara fördelaktigt för dig att också stå på lagfarten. 

Vad gäller för stämpelskatt och gåva?

Kostnaden för lagfart beror på hur man förvärvar fastigheten. Vid köp av fastighet ska man förutom expeditionsavgiften betala stämpelskatt på 1.5%. Vid arv och bodelning behöver du dock inte betala någon stämpelskatt utan bara expeditionsavgiften. När man avgör om förvärvet av fastigheten utgör en gåva eller köp ser man till vilken ersättning som utgår. Om ersättningen uppgår till 85 % eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp.  Om man tar över en del av ett lån som hänför sig till fastigheten ses det som köpeskilling. En skattemässig bedömning måste därmed göras för att avgöra om lånet innebär att ett gåvobrev på halva fastigheten ska ses som en gåva trots att du betalat genom att stå på lånet. Eftersom jag inte vet tillräckligt mycket om ert fall kan jag inte uttala mig om hur man hade sätt på förvärvet genom gåvobrev. Vill du läsa mer om stämpelskatt kan du göra det på lantmäteriets hemsida här. 

Vad händer om vi gifter oss? 

Skillnaden om ni gifter er blir att man inte längre måste se till samboegendom. I ett giftermål ingår all egendom som inte är reglerad som enskild genom att äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev i en bodelning och delas då lika mellan parterna. Det spelar alltså inte längre någon roll när och varför man förvärvat egendomen. I ert fall blir det dock i princip samma utfall för fastigheten eftersom den förmodligen även utgör samboegendom. Precis som när ett samboförhållande upphör ska egendomen bodelas när äktenskapet upphör. Om bostaden är makarnas gemensamma bostad och båda makarna vill bo kvar är det, precis som när samboförhållandet upphör, den make som bäst behöver den som har rätt till den. Har båda makarna lika stort behov är det den ägande maken som får rätt till bostaden. Även här kan det alltså bli av betydelse om man står på lagfarten eller inte. 

Slutsats: 

  • Bostaden utgör förmodligen samboegendom och kommer därmed att ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta oavsett om du står på lagfarten eller ej. 
  • Det kan dock ändå vara fördelaktigt att stå på lagfarten. 
  • Beroende på hur stort lånet är kan du behöva betala stämpelskatt trots gåvobrev. 

Hoppas du tycker att du har fått svar på dina frågor. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig varmt att boka tid med en jurist. Information om våra tjänster hittar du här. 

Vänligen, 

Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden