Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Jag har haft kontakt via sms med en hyresvärd, har vi ett bindande hyresavtal?

Hej, jag och en hyresvärd har varit i kontakt över sms och denna hyresvärd har lovat att hyra ut sin lägenhet till mig. En vecka senare backar hyresvärden ut ur denna överenskommelse. Har hyresvärden rätt att bryta detta avtal som vi ingått över sms eller har överenskommelser över sms ingen betydelse?

Rådgivarens svar

2020-05-25

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation!

Formkrav för hyresavtal

Den rättsliga regleringen för hyresavtal hittas i jordabalkens 12:e kapitel. Det finns inga formkrav för hur ett hyresavtal måste se ut eller hur hyresavtalet ska ingås, utan det är upp till hyresvärden och hyresgästen att komma överens om. 

Om en av parterna begär att det ska finnas ett skriftligt hyresavtal, ska hyresavtalet upprättas skriftligt (12:2 jordabalken). Så om hyresvärden eller hyresgästen begär att hyresavtalet ska vara skriftligt måste det upprättas ett skriftligt hyresavtal.

Eftersom det inte finns några bestämmelser om hur ett hyresavtal ska ingås får man gå på de allmänna reglerna för hur avtal ingås. 

Ingående av avtal i allmänhet

Ett avtal i allmänhet anses ha ingått när den ena parten har lämnat ett tydligt anbud och den andra parten har accepterat anbudet (1§ avtalslagen). Anbudet och accepterandet kan lämnas hur som helst: muntligt, skriftligt, via sms och så vidare. Det som krävs är att avtalserbjudandet är tydligt och att erbjudandet accepteras. Så beroende på hur sms:en såg ut kan ni ha ingått ett avtal. 

Ett avtal kan också ingås genom konkluderat handlande, vilket innebär att partnerna agerar som att det finns ett avtal. Ett exempel på konkluderat handlande är om en hyresgäst flyttar in och/eller börjar betala hyran och hyresvärden inte protesterar mot detta handlandet. 

Om det senare blir en tvist om det finns ett avtal så är det upp till den som påstår att avtalet existerar att ska bevisa det. Ur bevishänseende är det därför lättare med ett skriftligt avtal.

Din situation

Ni kan ha ingått i ett avtal, men det beror på hur era sms var utformade. Om det var ett tydligt erbjudande och accepterande i sms:en har ni ingått ett bindande avtal. Det finns inget krav på att hyresavtalet ska vara skriftligt utan det viktiga är er partsviljan och hur sms:en var utformade. Ett avtal kan ingås på olika sätt men eftersom jag inte har tillgång till sms:en så kan inte svara på om ni har ingått ett bindande hyresavtal eller inte. Det är upp till den som påstår att det finns ett avtal att bevisa att så är fallet. Om du vill ha ett mer definitivt svar kan du kontakta en jurist för att diskutera din situation. Här kan du komma i en kontakt med en duktig jurist från Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden