Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Jag blev lovad en hyresrätt, men hyresvärden tog tillbaka löftet. Vad gör jag?

Hej! Jag har stått i bostadskön i flera år och lyckades äntligen få en lägenhet där jag fick könummer. Jag tackade ja till lägenheten och skickade in mina uppgifter innan deadline. Ett par dagar efter deadline ringer jag uthyrningsbolaget och frågar om hur allting står till och då berättar de att någon annan har fått lägenheten. De kontaktade alltså inte mig och gick vidare och skrev kontrakt med någon annan. När jag frågade varför jag inte fick lägenheten så fick jag inget klart svar utan allt lät som en massa ursäkter. Vad jag förstått är detta ett avtalsbrott men mer än så vet jag inte. Kan jag få hjälp kring vad som gäller?

Rådgivarens svar

2020-08-07

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer först en generell redogörelse följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Generellt om avtal och avtals ingående

Som en sorts bas för alla avtal finns avtalslagen. Den reglerar exempelvis vilka parterna i ett avtal är, hur avtal ingås, regler kring fullmakt och ogiltighetsskäl. Avtalslagen är dock subsidiär till annan lag. Med det menas att om det finns en speciallag så går den lagen före. 

För att ett avtal ska bli bindande krävs att den ena parten lämnar ett erbjudande, ett anbud, som motparten accepterar utan att göra några tillägg eller ändringar. I de flesta av avtal sker bundenheten släpande, innebärande att när den ena parten lämnar ett erbjudande är denne bunden av detta även om motparten ännu inte svarat. Motparten blir i sin tur bunden först när denne accepterar utan tillägg eller ändringar av erbjudandet. Undantag från detta finns dock. Exempelvis är säljare och köpare av fastighet inte bundna förrän båda undertecknat avtalet.

Hyreslagen

Hyreslagen utgörs av Jordabalkens 12 kap och reglerar förhållanden mellan den som hyr ut och den som hyr. Lagen tar bland annat sikte på hur ett hyresavtal ska ingås. I 12 kap 2 § anges att hyresavtalet ska upprättas skriftligen om någon av parterna begär detta. Således finns det inga formkrav på hur ett hyresavtal sluts. 

Din situation

I frågan anger du att du tackat ja till ett erbjudande om lägenhet. Därefter har det kommit till din kännedom att en annan person fått lägenheten utan att du fått någon begriplig förklaring till detta. Utifrån informationen i frågan är det svårt att veta exakt vad själva accepten utgjorde och om det fanns andra delar som behövde uppfyllas för att hyresrätten skulle bli din. Därmed kan jag inte med säkerhet svara på om er överenskommelse utgjorde ett avtal, och om det i sådana fall är bindande för båda parter. 

Skulle det vara så att hyresvärdens erbjudande utgör ett anbud och att ditt svar utgör en accept av hyresavtalet är det juridiskt bindande. 

Rekommendation

För att få mer hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta Familjens jurist som kan hjälp dig med alla dina frågor kring hyresrätten. Om du vill pröva frågan kan du göra det hos Hyresnämnden.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden