Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Insynsrätt för medlem i bostadsrättsförening

    Hej!
    Min bostadsrättsförening har gjort ett antal renoveringar de senaste åren och den senaste gick väldigt snabbt och utfördes mycket dåligt. Jag har vid flera tillfällen bett att få offertunderlag och/eller faktura på det utförda arbetet men fått olika svar. Först att inte offerter finns och nu att de inte lämnar ut faktura pga sekretess. Jag är medlem i föreningen och borde därför rimligen kunna ta del av betydande kostnader om jag begär det. I detta fall torde kostnaden ligga på cirka 200 000 kronor och det är alltså oklart om man ens tog in offerter.
    Min fråga är, har jag som medlem rätt att begära ut offerter? (Styrelsen hävdar att Bostadsrätternas jurister ger dem rätt i att neka.)
    Eller, har jag som medlem rätt att begära ut underlag i form av faktura för stora utgifter?
    Tack!

    Rådgivarens svar

    2019-05-05

    Hej! Tack för att du väljer att ställa din fråga till oss här på Fråga Juristen. Nedan följer ett svar på din fråga.

    Rätt in insyn för medlem i bostadsrättsförening

    Enligt lagen om Ekonomiska föreningar kapitel 6 § 29 gäller att om någon medlem begär det och styrelsen anser att det kan göras utan väsentlig skada för föreningen, ska styrelsen och den verkställande direktören vid föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som 1. kan inverka på bedömningen av ett ärende på stämman, och 2.förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens ekonomiska situation.

    Som medlem i bostadsrättsföreningen har du alltså rätt att begära vid en stämma att styrelsen ska lämna upplysningar om sådant som t.ex. kan inverka på föreningens ekonomiska situation. Ett rimligt antagande är att en sådan situation likt den du beskriver skulle kunna komma att inverka på föreningens ekonomiska situation, då undermåligt utförda renoveringar kan medföra ekonomiskt ofördelaktiga konsekvenser för en förenings ekonomiska situation.

    GDPR

    Utan att kunna veta helt säkert varför juristerna ifråga ger styrelsen rätt till att neka utgivandet av offerterna finner jag det troligt att det beror på de nya reglerna angående behandling av personuppgifter som tillkommit i samband med den nya EU-rättsliga dataskyddsförordningen GDPR.

    Enligt GDPR framkommer skyldigheter för de som behandlar personuppgifter, och rättigheter för dem vars personuppgifter behandlas. I samband med utförd renovering utgår jag ifrån att hantverkarna samtyckt till att deras personuppgifter behandlas, då deras personuppgifter rimligtvis framkommer av de fakturor och offerter som tillkommit styrelsen i din förening. Dessa fakturor kommer alltså behöriga tillhanda. Dessa behöriga (t.ex styrelsen) har efter mottagande av personuppgifterna en skyldighet att inte göra dessa tillgängliga för andra utan samtycke av den vars personuppgifter skulle bli utlämnande.

    Mot denna bakgrund är det min bedömning att det kan bli svårt för dig som medlem att kräva att styrelsen upplyser dig om uppgifterna genom utlämnande av fakturor och offerter, då det med stor sannolikhet skulle innebära att styrelsen då bryter mot reglerna i GDPR.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något annat du undrar över tveka inte med att höra av dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Med vänlig hälsning,
    Gabriel Axelsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden