Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Inneboendes vårdplikt

Jag har en inneboende sedan 2 år. Hon är skötsam med hyra samt tider m.m.
MEN hon följer inte dom hygienkrav som jag ställt samt har börjat att samla på sig mer och mer skräp inne i rummet såsom massvis med tomflaskor burkar tidningar kläder - rena och smutsiga om varannat. Öppnade godis/kak förpackningar överallt och lösa föremål huller om buller. Rummet liknar nu en grovsopstation. Jag har tagit upp detta med henne tidigare men jag har förstått att hon inte fattar. Jag tror hon är en s.k. samlare. Jag har ju gått in i rummet när hon varit ute för att kolla då jag blev misstänksam. Kan jag tala om att jag varit inne i hennes rum? Jag vill ge henne en chans att kunna bo kvar MEN inte om hon inte rensar ut. Anser det vara en miljöfråga.

Rådgivarens svar

2020-05-01

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller, samt råd anpassade till din situation.

Regler om hyresförhållanden finns i 12 kap. jordabalken. Detta kapitel kallas i vardagligt tal för hyreslagen. Hyreslagen är tvingande till fördel för hyresgästen.

Hyresgästens vårdplikt

I ett hyresförhållande har båda parter skyldigheter. Hyresgästens främsta skyldighet är att betala hyran. En annan skyldighet som åligger hyresgästen är att vårda lägenheten (rummet i ert fall).

I 24 § hyreslagen står det att hyresgästen ska väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Vidare stadgas att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som denne orsakar, såvida det inte handlar om olyckshändelser. Hyresgästen ansvarar också för skador som dennes gäster orsakar.

Frågan är då vad denna vårdplikt innefattar i praktiken? I vårdplikten ingår att hyresgästen löpande ska städa och rengöra lägenheten för att undvika onormalt slitage. Hyresgästen är helt enkelt skyldig att visa sådan varsamhet som kan förväntas av en skötsam person. Följaktigen godtas normalt slitage, på grund av att det anses oundvikligt. Normalt slitage får hyresvärden alltså acceptera.

Några exempel på vad som utgör normalt slitage är hål i väggar efter tavlor, fettfläckar på väggar och mindre repor i parkettgolv. Det är dock svårt att säga att en sorts skador alltid utgör normalt slitage - bedömningen måste istället göras från fall till fall. 

Om en hyresgäst inte uppfyller sin vårdplikt kan följden bli skadestånd eller förverkande av hyresrätten. Skadeståndsansvar kan bara bli aktuellt då hyresvärden kan visa på en faktisk skada. Förverkande av hyresrätten kan bli aktuellt även i de fall då hyresgästens försummelse av vårdplikten ökar risken för skador.


Det är upp till hyresnämnden att göra bedömningarna i de enskilda fallen. I hyresnämndens praxis finns exempel på att allvarligt slarv med städningen kan leda till att hyresgästen förlorar sin bostad. Min uppfattning är att förverkande av hyresrätten enbart blir aktuellt i extrema fall, till exempel när lägenheten är belamrad med så mycket föremål att det är svårt att ta sig fram. I sådana fall ökar risken för brand och ohyra.

När har en hyresvärd rätt att gå in i det uthyrda rummet?

En hyresvärd har som huvudregel inte rätt att gå in i en inneboendes rum. I 26 § hyreslagen finns regler om i vilka situationer hyresvärden trots huvudregeln har rätt att gå in i ett uthyrt utrymme.

Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Härmed avses brådskande reparationer, till exempel till följd av en misstänkt vattenläcka. Hyresvärden har vidare rätt att, efter tillsägelse minst en månad i förväg, låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten. Slutligen är en hyresgäst skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid när den är ledig för uthyrning.

Om en hyresvärd tar sig in i en uthyrd lägenhet eller ett uthyrt rum utan hyresgästens tillåtelse i andra fall så kan hyresvärden göra sig skyldig till hemfridsbrott, se 4 kap. 6 § Brottsbalken.

Sammanfattning och rekommendation

Jag förstår att du tycker att det är problematiskt att din inneboende inte håller ordning inne på rummet. Du skriver att du gärna vill ge din inneboende chans att bo kvar, men att hon inte verkar förstå problemet när du påtalat det för henne. Jag råder dig att prata med din inneboende igen om vad som förväntas av henne när det kommer till städning. Det är upp till dig om du vill berätta för din inneboende att du varit inne i hennes rum - ha dock i åtanke att det under vissa omständigheter kan vara hemfridsbrott att gå in i en inneboendes rum. Om din inneboende fortfarande inte hörsammar dina önskemål så är den bästa utvägen troligtvis att säga upp hyreskontraktet och börja leta efter en ny inneboende. Vilken uppsägningstid som gäller är beroende av om du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt, samt om hyreskontraktet är tidsbestämt eller gäller tillsvidare. Om du bor i en hyresrätt är det reglerna i hyreslagen som gäller och om du bor i en bostadsrätt är det reglerna i privatuthyrningslagen som gäller.

Om du vill ha ytterligare juridisk rådgivning i detta ärende är du varmt välkommen att boka tid med en erfaren jurist på Familjens jurist.

Har du andra funderingar får du gärna återkomma med en ny fråga till oss på Fråga Juristen!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden