Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Inneboendes skyldighet att ersätta skada

Hej!
Jag hade en inneboende boende hos mig under en period. Underperioden var jag bortrest under några veckor (semester), när jag sedan kommer hem så har inneboende råkat gjort sönder en nyckel och en bit av nyckeln sitter kvar på insidan av låset (alltså sidan som går in till lägenheten), detta har gjort låset obrukbart. Den inneboende hävdar att nyckeln redan var i dåligt skick när inneboende flyttande in (det går att använda en annan nyckel som fanns i lägenheten, om inneboende så hade lyft detta innan nyckeln gick sönder). Jag och inneboende träffas när jag kommer hem från semestern och jag beskriver att jag ska göra ett försök att få ut nyckelbiten själv, så blir det inte någon kostnad. Jag lyckas inte få ut nyckelbiten och behöver nu beställa en låssmed till hjälp. Det jag undrar över är vem som ska betala, och kan jag beställa låssmeden och sedan lösa det juridiska sedan?

Rådgivarens svar

2018-10-12

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Den inneboende hyr ett rum eller del av lägenhet av dig, därmed är hyreslagen tillämplig.

 

Inneboendes skyldighet

En hyresgäst ska under hyrestiden väl vårda lägenheten och vad som hör till. Gästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse. Genom lägenhetens normala användning förslits den. Hyresgästen svarar inte för sådana skador som uppstår genom normal förslitning, exempel på detta kan nämnas repiga golv. Inte heller skador som uppstår genom olyckshändelse är gästen skyldig att ersätta. Det man måste fastställa är om hyresgästen har varit vårdslös och därmed även skyldig att ersätta skadan.

Det är hyresvärden som har bevisbördan för att skada har uppkommit under hyrestiden. Normalt har man som hyresvärd endast möjlighet att visa att en skada inte fanns vid hyresgästens inflyttning.

Rekommendation

Du som hyresvärd har bevisbördan för att skadan har uppkommit under hyrestiden. I ditt fall kan det vara svårt utifrån bevishänsyn att visa att nyckeln varit i gott skick innan gästen flyttande in och att gästen därmed har vållat skadan, då en liknande skada inte uppkommer genom normal förslitning. Jag rekommenderar dig att vända dig till hyresgästen och se hur ni kan komma överens om åtgärder. Vill du ha hjälp med vad du kan kräva av hyresgästen och hur du ska gå tillväga är du varm välkommen att kontakta någon av våra familjejurister här som kan ge dig vidare vägledning i ditt ärende.

Vänliga hälsningar,

Susann

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden