Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Inneboende orsakar skada

Hej!
Jag hyr ut ett rum i min villa. Hyresgästen blev sjuk då jag inte var hemma. Hon eller hennes kompis ringde 112 för att undsätta henne. Polis kom till platsen men ingen öppnade så de bröt sönder min dubbeldörr vid entren för att ta sig in. Reparation av skadan bedöms bli ca 50 000 kr.
Polisen vill inte betala pga att det var nödfall.
Kan jag kräva att hon betalar allt direkt och hur gör jag om hon inte gör det? Hon är sjukskriven och har svårt med ekonomin.
Försäkringsbolaget har inte svarat om det täcks av hemförsäkring. De har fått informationen den 10 februari. Jag har vanlig hemförsäkring samt drulle men inget speciellt för hyresgäster. Hyresgästen har ingen egen försäkring.

Hyresgästen har dessutom orsakat en skada i sitt rum vilket gör att golvmatta och tröskel behöver bytas. Kostnadsuppskattning 8000 kr. Samma sak här - hur kan jag få ersättning?

Rådgivarens svar

2019-05-05

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor! 

När en person utanför näringsverksamhet hyr ut del av sin bostad till någon annan tillämpas delvis lagen om privatuthyrning men även hyreslagen, 12 kap. JB

I privatuthyrningslagen stadgas inget om den inneboendes ansvar kring vård och skötsel av boendet därför måste vi vända oss till hyreslagen. 

12 kap. 24 § JB stadgas att ”hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör och att han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet”.

För att bevisa att hyresgästen dvs. din inneboende har agerat vårdslöst är det du som har bevisbördan. Om en hyresgäst försummar sin vårdplikt kan påföljden bli skadestånd eller att besittningsskyddet bryts. När det gäller besittningsskyddet så har en inneboende inte något besittningsskydd, om inte ni avtalat något annat mellan er.  Alltså kan du begära att hon inte längre bor hos dig om du så önskar, utan direkta hinder. 

När det gäller skadestånd så tillämpas skadeståndslagen där det framgår att den som orsakar sakskada ska ersätta detta. Det kan bl.a. vara sakens värde och eventuella reparationskostnader som kan ersättas. Den skadan som polisen orsakat kan du kräva från din inneboende, en så kallad regresstalan. 

Ni kan själva komma överens om hur skadorna ska ersättas, ex. en betalningsplan. Men min rekommendation är att du vänder dig till hyresnämnden eller till någon av våra jurister här på Familjens jurist som kan hjälpa dig i processen framåt.

Sammanfattningsvis om du vet att det är bevisat att skadorna orsakats av din inneboende är skuldfrågan inte ett problem utan hur ersättningen ska hanteras och där som sagt hänvisar jag vidare. 

Mvh,
Asal 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden