Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Inneboende har flyttat ut men vill flytta in igen

    Hej!
    Har en inneboende som jag sa upp skriftligen den sista november med 2 månaders uppsägning enligt hyreskontrakt vi båda skrev under.
    Denna inneboende hade rummet till sista januari men väljer att flytta en månad tidigare. Jag påtalade att han har rätt att bo i rummet en månad ytterligare men han insisterade på att han ville flytta så han städade ut alla saker och lämnade nyckeln.
    Några dagar senare får jag ett samtal där han ”ångrar” sig.
    Att han missförstått kontraktet och att han då vill flytta in igen och bo denna sista månaden.
    Detta rör till det väldans för oss och jag anser ju att hans rätt till rummet är förverkat då han helt frivilligt bestämde sig för att flytta tidigare.
    Vad säger lagen om detta? Att behöva släppa in honom i vårt hem igen kommer kräva planering och massa strul då vi är uppbokade med resor osv osv i januari. 

    Rådgivarens svar

    2020-01-19

    Hej och tack för att du vände dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Rättslig regering för inneboende

    Den rättsliga regeringen för inneboende hittas i jordabalkens (JB) tolfte kapitel och i lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen om uthyrning av egen bostad tar inte upp situationen när den inneboende har flyttat ut ur lägenheten innan hyrestidens har tagit slut, istället gäller 12 kap JB (1§ 2st lag om uthyrning av egen bostad).

    Om den inneboende har övergett lägenheten

    Om hyresgästen överger lägenheten får hyresvärden genast återta lägenheten (12:27 JB). Det ska göras en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet om lägenheten ska anses vara övergiven. För att lägenheten ska anses vara övergiven ska hyresgästen inte längre nyttja lägenheten eller ha för avsikt att återuppta nyttjandet av lägenheten. Det får inte finnas någon omständighet som tyder på att lägenheten fortfarande bebos. Är lägenheten övergiven så upphör hyresförhållandet och hyresvärden kan hyra ut till någon annan. 

    Din situation

    Om din inneboende har ansetts övergivit lägenheten har du rätt att ta tillbaka lägenheten och behöver inte släppa in er inneboenden igen. Bedömningen som behöver göras är om er inneboende har övergett lägenheten och inte tänker komma tillbaka. Att inneboenden har städat ur sina saker och lämnat nyckeln är tecken på att inneboenden har flyttat ut och inte tänker komma tillbaka, men eftersom det inte får finnas någon omständighet som tyder på att den inneboende fortfarande bor i lägenheten eller tänker komma tillbaka är det ett högt krav. Jag har inte tillgång till samtliga uppgifter och kan därför inte göra bedömningen eller ge er ett definitivt svar. 

    Rekommendationer

    Om den inneboende har övergivit lägenheten behöver ni inte låta honom flytta in igen, men om den inneboende inte har övergivit lägenheten har han fortfarande en rätt att bo kvar i lägenheten. Vill ni ha ett mer definitivt svar på er fråga rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist som kan göra bedömningen utifrån samtliga uppgifter och kan ge er mer vägledning till hur ni går vidare. Här kan ni ta kontakt med en jurist hos Familjens Jurist till fast pris för att få vidare vägledning i er situation

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden