Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Inneboende eller andrahandsuthyrning

Min far hyr ut ett rum i sin hyreslägenhet till sin vuxna dotter. Han är pensionär och reser ibland pga sin släkt. Hyresvärden påstår att han hyr ut i andra hand och har sagt att han måste antingen begära tillåtelse att hyra ut i andrahand eller lämna lägenhen inom 3 månader. Har hyresvärden rätt att kalla deras upplägg för en andrahandsuthyrning?Behöver vi bevisa att hon bara är inneboende och hur isåfall, åligger det oss ansvaret att göra detta eller hur ligger det till?

Rådgivarens svar

2019-12-11

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Uppsägning av hyresavtal

Regler om hyresrätter, och därmed även uppsägning av dessa, finns i 12 kap. jordabalken, även kallad "hyreslagen". I 12 kap. 42 § listas de grunder som en hyresvärd kan åberopa för att säga upp ett hyresavtal i förtid. En av dessa är att "hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, utan behövligt samtycke eller tillstånd [...] upplåter lägenheten i andra hand och inte kan visa någon giltig ursäkt". Om din far hyr ut lägenheten i andrahand utan tillstånd kan hyresvärden alltså säga upp avtalet.

Regeln om inneboende är något mer komplicerat utformad. Lagen säger att

Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för hyresvärden.

Motsatsvis innebär detta att hyresgästen får inrymma andra personer, exvis inneboende, om det inte medför men för hyresvärden (exvis om din syster stör grannarna). Om din far har din syster som inneboende får alltså hyresvärden inte säga upp avtalet.

Inneboende eller andrahandsuthyrning

Det är varken ni eller hyresvärden som avgör huruvida din fars dotter hyr lägenheten i andrahand eller är inneboende. Lagen säger att en andrahandsuhyrning föreligger om personen ifråga (din syster) har självständig tillgång till lägenheten. Det finns dock inte några tydliga riktlinjer för vad som utgör självständig tillgång.

Att din far inte är hemma hela tiden gör inte automatiskt att upplägget blir en andrahandsuthyrning, men ju mer sällan din far bor i lägenheten, ju mer pekar det åt att det rör sig om en andrahandsuthyrning. Det går dock inte att ange ett visst antal nätter som din far måste sova i lägenheten. Ifall din far är folkbokförd på adressen och får sin post dit talar det dock för att han har tillgång till lägenheten i tillräckligt stor utsträckning för att din syster ska ses som inneboende. Likaså ifall det finns utrymmen, exvis förråd, som din syster inte har tillgång till.

Bevisbörda

Ifall hyresvärden vill säga upp avtalet, så är det hyresvärden som måste visa att det finns grund för uppsägning, d.v.s. att din syster hyr lägenheten i andrahand. Om hyresvärden visar att så är fallet kan ni försöka motbevisa denne, exvis genom att visa att din far tar emot post eller har egna utrymmen i lägenheten som din syster inte har tillgång till (ifall så är fallet).

Sammanfattning 

Jag kan inte svara på om din systers boendesituation utgör en andrahandsuthyrning eller om hon är inneboende, då det är en bedömning som kräver väldigt mycket information om er situation och det inte är helt tydligt i lagen var gränsen går. Om hyresvärden väljer att säga upp din far, så rekommenderar jag er dock att kontakta en jurist. Vi på Fråga Juristen samarbetar med Familjens Jurist, en juristbyrå som specialiserar sig på hyresrätt. Boka en tid med en av deras jurister, så hjälper de er att reda ut situationen.

Om ni har ytterligare funderingar, så är ni välkomna att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden