Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Ingår robotgräsklipparen i fastigheten?

    Hej, min partner och jag har skrivit på för en bostad. Under visning var där en installerad robotgräsklippare på plats, monterad och med robotgräsklipparen på stativet. Själva stativet och slingan i sig borde räknas som fast installation tänker vi. Är det korrekt? Robotgräsklipparen antar vi är lösöre. Vi har frågat ägarna vi köper bostaden ifrån vad de vill ha för robotgräsklipparen men de anser sig sälja allt för en summa och inkluderar då robotgräsklippare, stativ, slinga och allt. Lösöre och all fast installation. Får de göra så och vad säger lagen?

    Rådgivarens svar

    2020-07-05

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag tolkar din fråga som att det rör sig om en fastighet med både mark och hus och därav blir jordabalken (JB) tillämplig.

    Vad tillhör fastigheten?

    Av 2 kap. 1 § JB framgår vad som tillhör en fastighet. Där anges bl.a. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Stadigvarande bruk innebär att fastighetsägarens syfte ska ha varit att tillbehöret ska finnas på fastigheten långsiktigt. Det är viktigt att det är fastighetsägaren som har tillfört föremålet för att det ska anses tillhöra fastigheten, 2 kap. 4 § JB. Denna bestämmelse medför även att om flera personer äger fastigheten tillsammans men inte alla har köpt det enligt 1 § tillförda föremålet så blir inte föremålet automatiskt en del av fastigheten. Då ska det bedömas huruvida samtlig ägare till fastigheten har nytta av föremålet, vilket är en bedömning som görs i varje enskilt fall.

    Vad gäller för robotgräsklippare?

    Huruvida detta kan appliceras på robotgräsklippare och dess anläggning är en bedömningsfråga. Men troligtvis anses slingan och stativet vara fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB med tanke på att de är monterade på tomten och dessa monterades troligen för stadigvarande bruk (förutsatt att 2 kap. 4 § JB är uppfylld). Gräsklipparen i sig är troligtvis lös egendom som därmed inte tillhör fastigheten, men det är inte självklart. Det är möjligt att robotgräsklippare kommer att räknas som fastighetstillbehör om det inte redan gör det, i och med att de blir vanligare och vanligare. När kabel-TV var ovanligt i Sverige ansågs parabolantennen vara lös egendom, men numera anses det vara fastighetstillbehör enligt Högsta domstolen.

    Om robotgräsklipparen anses vara lös egendom är det inget som ingår i en fastighetsförsäljning. Men köparen och säljaren har avtalsfrihet och kan exempelvis avtala om att lös egendom ska ingå i köpet eller att köparen får köpa den lösa egendomen separat. Försäljning av lös egendom regleras i köplagen.

    Sammanfattning av vad som gäller i ert fall

    Ni har köpt fastigheten vilken innefattar tomt, hus, fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Däremot har ni ingen skyldighet att köpa lös egendom som finns på fastigheten. Det är något säljare och köpare måste komma överens om. Huruvida robotgräsklipparen anses vara lös egendom kan jag inte svara säkert på då jag inte hittat någon praxis om det. Det är möjligt att en jurist som arbetar med fastighetsrätt skulle kunna ge ett mer exakt svar. Familjens Jurist arbetar med fastighetsrätt och kan hjälpa er i en eventuell tvist i frågan. Ni kan boka en tid hos Familjens Jurist här. Hoppas du fick lite vägledning i din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden