Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresvärds ersättningsskyldighet gentemot hyresgäst

Jag hyr ett garage av min hyresvärd (Amasten). En del av konstruktionen som håller öppen dörr i taket föll ner på min bil och orsakade två plåtskador som gör att jag måste lämna bilen till verkstad för plåtåtgärd och omlackering av taket. Hyresvärden säger att garaget ska vara funktionellt och jag ska inte behöva serva det själv och kontrollera att allt är helt. Det ingår i deras underhåll. De vill ändå inte betala min självrisk utan säger att jag får ta det på min bilförsäkring. Den som orsakar en skada brukar väl få stå för självrisken hos den drabbade? Kan jag kräva att hyresvärden betalar min självrisk på 4000 kronor?

Rådgivarens svar

2019-03-03

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

Reglerna som besvarar frågan hittar du i hyreslagen (12 kap. jordabalken). 

Hyresvärds ersättningsskyldighet gentemot hyresgäst

Hyresgästen har i vissa fall rätt för ersättning när dennes egendom skadas på grund av brist i lägenheten (garaget). I vanliga fall gäller att den skadelidande ska visa att den som hen begär ersättning av har varit försumlig. I sådana här fall är det dock hyresvärden som måste visa att hen inte har varit försumlig. Regeln är alltså, ur hyresvärdens synvinkel, strängare. I ditt fall är det möjligt att hyresvärden har varit försumlig genom att inte genomföra löpande underhållning av garaget. Förvisso ställs inte lika höga krav på att ett garage är i bra skick som om det hade varit en bostadslägenhet som uthyrts.

Sammanfattning

Du kan ha rätt till ersättning om hyresvärden har varit försumlig. Det är upp till hyresvärden att bevisa att han eller hon inte har varit försumlig för att undgå ansvar. Om garagets skick har undersökts med jämna mellanrum är det inte säkert att hyresvärden är ersättningsskyldig.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Undrar du över något i svaret kan du använda dig av kommentarsfunktionen. Om du undrar över något helt annat är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

För vidare hjälp i ärendet kan du ta kontakt med en av våra duktiga jurister via den här länken.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden