Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresvärdens tillträde till lägenheten under uppsägningstiden samt rätt att hålla inne depositionsavgiften

Hej!

Jag hyr en bostadsrätt i andrahand. Avtalet har sagts upp med tre månaders uppsägningstid. Min första fråga är: vilken rätt har jag att neka mäklarbesök och visningar inför försäljning av lägenheten/alternativt vad är rimligt att kräva i återgäld inom uppsägningstiden? Vidare misstänker jag att hyresvärden inte kommer betala tillbaka depositionsavgiften (som motsvarar en månadshyra), jag undrar därför vilka möjligheter som finns att försöka hålla inne den sista månadens hyra för att kvitta depositionen? Jag vet att hyresvärden har bevisbördan, men att ta detta vidare känns som en väldigt stor process att dra igång.

Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2018-02-28

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Din fråga handlar om vilka regler som gäller vid en uppsägning av en bostadsrätt som har hyrts i andrahand.

Hyresvärdens tillträde till lägenheten under uppsägningstiden

Eftersom du hyr en bostadsrätt, tillämpas lagen om uthyrning av egen bostad före regler om hyra som hittas i jordabalken. Lagen om uthyrning av egen bostad är tillämplig om hyresvärden hyr ut sin bostad för annat än fritidsändamål och det inte sker i näringsverksamhet. Om hyresvärden upplåter flera bostäder gäller lagen enbart för den första upplåtelsen.

I vanliga fall äger du besittningsrätt till lägenheten som du hyr. Det innebär att du disponerar ensam över den och att hyresvärden måste ha din tillåtelse för att tillträda lägenheten. Jordabalken reglerar dock ett undantag till huvudregeln som jag nyss förklarat. Av 26 § jordabalken framgår att hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra brådskande förbättringsarbeten. Vid mindre brådskande förbättringsåtgärder ska hyresvärden meddela hyresgästen minst en månad i förväg. I övriga fall har hyresgästen ingen skyldighet att ge hyresvärden tillträde till lägenheten. Hyresgästen är också skyldig att visa lägenheten på lämplig tid när den är ledig för uthyrning. Dock gäller denna skyldighet enbart när lägenheten ska hyras ut, och inte när den ska säljas. Du kan dessvärre inte kräva någon from av ersättning vid tillåtna tillträden till lägenheten.

Depositionsavgiften

Av 12 kap. 24 § jordabalken framgår att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer medan han besitter fastigheten eller lägenheten som denne hyr. Depositionsavgiften är således en säkerhet för hyresvärden för att täcka skador som uppkommer på lägenheten under tiden hyresgästen nyttjar den.

Eftersom syftet med depositionsavgiften är att täcka skador på lägenheten som du hyr kan du inte lagmässigt bestämma på egen hand att inte betala sista månadshyra.

Depositionsavgiften får också användas av hyresvärden när hyresgästen försummar att betala en månadshyra.

Sammanfattning

Finns det inga skador som måste åtgärdas kommer dock mest sannolikt hyresvärden att kvitta sista månadshyra mot depositionsavgiften. Finns det dock skador som du ska enligt jordabalken stå för kommer du att betala dessa.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist.

 

Vänliga hälsningar,

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden