Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresvärdens rätt till nycklar, andrahandskontrakt

Hej!
Jag vill hyra ut min nyproducerade bostadsrätt. Jag har godkännande av tillfälliga styrelsen fö uthyrning andra hand. Nu undrar jag om att får jag behålla en nyckel uposättning under uthyrnings tid?
Uthyrning andra hand kontrakt har jag köpt på akademi bokhandeln .räcker det med den blanketten?
Tacksam för snabbt svar
Me vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2018-04-13

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Hyresförhållanden regleras främst i jordabalkens 12:e kapitel.

Hyresvärdens rätt att ha inneha reservnycklar och tillträda lägenheten
Hyresvärden har inte någon i lag uppställd rätt att inneha nycklar till den uthyrda lägenheten. Vill både hyresvärden och hyresgästen att hyresvärden ska ha tillgång till reservnycklar, är det dock fritt fram för dem att komma överens om och avtala om att så ska vara fallet.

En hyresgäst som hyr en lägenhet har i princip exklusiv rätt till att bruka den. Det innebär att hyresvärden inte bara kan låsa upp och klampa in hur som helst, detta skulle utgöra hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). För att hyresvärden ska få tillträda lägenheten måste hyresgästen ha ge sitt samtycke till detta. Detta gäller alltså även om hyresvärden skulle ha nycklarna till den.

Hyresvärden får dock ta sig in i lägenheten utan hyresgästens samtycke i nödsituationer. Om det till exempel skulle börja brinna i lägenheten och det föreligger nöd - alltså fara för liv, hälsa eller egendom (24 kap. 4 § brottsbalken) begår hyresvärden inte hemfridsbrott om denne tar sig in för att avhjälpa faran. Naturligtvis skulle detta gå smidigare om hyresvärden då har nycklarna till lägenheten, även om denne troligtvis också skulle ha rätt att till exempel bryta ned dörren för att släcka branden.

Vad krävs av ett kontrakt för andrahandsuthyrning?
Tyvärr har jag inte tillgång till det specifika andrahandskontraktet som du talar om, så jag har ingen möjlighet att kommentera dess lämplighet närmare. Nedan följer dock lite allmänna råd om vad som bör finnas med i ett andrahandskontrakt.

Några av de viktigaste punkterna i ett andrahandskontrakt är information om hyresvärden och hyresgästen, fullständig adress och lägenhetsnummer för den lägenhet som ska hyras ut, en definierad hyresperiod samt bestämmelser om hyrans storlek och när den ska erläggas. Även viktigt att inkludera är om lägenheten hyrs ut som möblerad eller inte, vilka kostnader som ingår eller inte i hyran, vem som ansvarar för eventuella skador, en garanti för att andrahandsuthyrningen är godkänd och så vidare.

Sammanfattning och råd
En hyresvärd har inte någon lagstadgad rätt att inneha nycklar till lägenheten som hyrs ut. Hyresgästen och hyresvärden kan dock självklart komma överens om hyresvärden ska ha tillgång till reservnycklar. Tänk dock på att detta inte medför någon rätt för hyresvärden att fritt klampa in i lägenheten när denne så behagar, utan att nycklarna endast får användas i nödsituationer eller om hyresgästen har samtyckt till det i ett visst fall.

Vill du ha reservnycklar till den lägenhet du ska hyra ut bör du ta kontakt med hyresgästen och fråga om denne är okej med det. Är så fallet, bör ni lämpligen skriva in det i hyresavtalet. Om du behöver argument för att övertala hyresgästen kan du till exempel nämna möjligheten att på ett smidigt sätt avhjälpa faror som annars kan leda till dyra skador för hyresgästen.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! Skulle du behöva hjälp med att granska eller upprätta ett andrahandskontrakt är du varmt välkommen att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden