Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresvärden vill inte åtgärda fukt- och mögelskador i en hyreslägenhet

Hej! Har sen i februari bott i en fukt & mögelskadad lägenhet där två rum , en hall, förråd är utsatta av en 4a. Hyresvärden har sen första dagen nekat möte, vägrat skriva en åtgärdsplan, tidsplan, vägrat sätta ner hyran (så har betalat nästan 12 000 kr/månaden för min skadade /bristfälliga lägenhet.) vägrat ta prov på möglet, vägrat ersätta mina förstörda kläder som utsattes av mögel i en klädkammare angränsade ett av de skadade rummen. Min hyresvärd svarar inte i telefonen på kontoret, svarar ej heller på mejl. Det enda som skett är att värmefläktar sattes in i rummen som nu i 4 månader stått på dygnet runt på min privata el. Som nu under dessa månader gett mig skyhöga elräkningar. Vilket jag inte längre klarar att betala. Då jag blev arbetslös här i april, samt är ensamstående fyra barnsmamma. Har tagit detta med JoBe men inget svar. Jag har inte kunnat ha mina barn här sen i februari pga av att två av dem har astma o allergi vilket då detta fukt o mögel inte är bra för dem att visas i. JoBe vägrar göra nåt. Känner att min hälsa börjat påverkas av denna bristfälliga boendesituation. Blir en oerhörd psykisk stress att inget veta under så här lång tid. Ej heller veta när rummen o boendet skall återställas. JoBe har fått påtryckningar från både Miljökontoret och Hyresgästföreningen. Men får inget gehör eller svar. Vad gör jag? Kan säga att jag har stängt av fläktarna mer o mer, pga av detta surr/ljudet man utsatts för nu i över 4 månader. Som nu också gett/ger sömnproblem och ångest. Hur kan jag driva ärendet vidare? Kan man driva detta till skadestånd då hälsan nu påverkats? 

Rådgivarens svar

2020-07-23

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Hyresvärdens ansvar

På tillträdesdagen och under hela hyrestiden ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 12 kap. 9 § JB och 12 kap. 15 § JB. Av omständigheterna i frågan framgår att det är dålig inomhusluft till följd av mögel i lägenheten. Detta utgör en sådan brist som måste tas på allvar av hyresvärden. Om hyresvärden brister i sin skyldighet kan hyresgästen göra gällande vissa påföljder.

Hyresgästens rättigheter

Påföljderna regleras i 12 kap. 11 § JB och innehåller fem punkter.

Den första punkten ger hyresgästen rätt att på hyresvärdens bekostnad avhjälpa felet, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. I det aktuella fallet verkar hyresvärden ha satt in värmefläktar, vilket gör att denna punkt inte är aktuell.

Den andra punkten ger hyresgästen möjlighet att säga upp avtalet, om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. I förarbetena anges att en brist av väsentlig betydelse är en brist som medför en verklig avsevärd olägenhet. I ditt fall är stora delar av lägenheten drabbade av fukt- och mögelskador som kan påverka hälsan på ett negativt sätt. Det kan finnas en rätt att säga upp avtalet.

Vidare anges i den tredje punkten hyresgästens rätt till nedsättning av hyran för den tid lägenheten har varit i bristfälligt skick. Är lägenheten oanvändbar, ska hyran sättas ned helt. Kan värdet för hyresgästen av lägenheten anses ha gått ned med en tredjedel, ska hyran i princip sättas ned med en tredjedel. I din situation kan du begära hyresnedsättning för den tid lägenheten har varit drabbad av fukt- och mögelskador. Rätten till hyresnedsättning gäller även retroaktivt.

I den fjärde punkten nämns hyresgästens rätt till skadestånd, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse. Hyresvärdens ansvar för skador omfattar såväl förmögenhetsskador som person- och sakskador. Du kan ha rätt att få ersättning för förstörda möbler och kläder samt för att hälsan har påverkats negativt.

Den femte punkten anger att hyresnämnden kan meddela ett åtgärdsföreläggande efter ansökan av hyresgästen. Ett åtgärdsföreläggande innebär att hyresvärden inom en viss tid måste åtgärda en brist i bostaden.

Sammanfattning och råd

Som nämnts ovan kan du åberopa ett antal påföljder. Mitt råd är att du i första hand pratar med hyresvärden och förklarar att hyresvärden har en skyldighet att åtgärda bristerna i din lägenhet enligt lagen. Om hyresvärden inte vill åtgärda fukt- och mögelskadorna kan du begära hyresnedsättning för den period som du har betalat hela hyran eller skadestånd. I fall hyresvärden inte går med på kraven kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det finns även en möjlighet att ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Mer information om åtgärdsföreläggande finner du på hemsidan Sveriges Domstolar.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist är specialiserade inom bostadsjuridik och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden