Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresvärden vägrar att betala tillbaka deposition, vad gör jag?

Hej! Jag har lite problem med min hyresvärd. Vi kommer inte överens om depositionen som ska betalas tillbaka. Hon anser att hon inte kunde flytta tillbaka i lägenheten eftersom saker inte stod på exakt samma ställe som hon lämnade det och att hennes överkast på sängen var smutsigt. Detta påstår hon tog upp till 14 dagar och en beräknad kostnad på lite över 5000kr. Är detta rimligt? Jag har försökt kommunicera med henne men nu har hon slutat svara på sms/telefon. Vad kan jag göra?

 

Rådgivarens svar

2020-01-16

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Deposition

Det finns inte någon regel i 12 kap. jordabalken (JB) som handlar om deposition. Syftet med deposition är att den ska täcka eventuella kostnader för skada som hyresgästen orsakar. Depositionen kan också användas om hyresgästen inte betalar hyran. Om hyresgästen sköter sig och tar hand om lägenheten samt betalar sina hyror i tid, ska hyresgästen få tillbaka hela depositionen vid utflyttning.

Hyresgästens vårdplikt

Hyresgästen har en skyldighet att väl vårda lägenheten under hyrestiden, 12 kap. 24 § JB. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Din situation

Hyresvärden har rätt att ta en del av depositionen för det smutsiga överkastet. Att sakerna inte står på rätt ställe är något som inte täcks av depositionen så länge sakerna befinner sig i sitt ursprungliga skick. Eftersom hyresvärden inte vill lämna tillbaka depositionen på frivillig väg kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten. Hos Kronofogdemyndigheten kan du ansöka om betalningsföreläggande som regleras i lag om betalningsföreläggande och vanlig handräckning (BFL). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen, 9 § BFL. Ansökan ska innehålla ett yrkande och grunden för det, 10 § BFL.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är deposition inte reglerad i någon lag. Om skador uppkommer i lägenheten kan hyresvärden ta en del av depositionen som ersättning för den skada som skett. Med tanke på att hyresvärden inte kan nås via telefon kan du gå vidare till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Mer information om betalningsföreläggande finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden