Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresvärden vägrar att återbetala depositionen

Hej! Jag vill fråga om återbetalning av deposition från hyresvärden. Jag och min man fick förstahandskontrakt och kommer flytta in till den nya lägenhet den 1 december. Vi har tre månaders uppsägningstid. Vi informerade vår hyresvärd redan i oktober att vi ska betala hyra för november, december och depositionen kan han ha som hyra för januari. Men han sa att deposition är för tre månaders hyra och är en garanti för honom. Vi sa till honom att vi betalar de tre månader framåt men han sa att vi inte kommer få tillbaka depositionen. Är det rättvist? Vi har betalat hyra i tid och allt är okej med lägenheten. Jag tänkte att deposition är garanti om man inte betalar hyra i tid eller om nånting går sönder i lägenhet.

Rådgivarens svar

2019-11-19

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Reglerna om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB) som även i dagligt tal kallas hyreslagen.

Vad säger hyreslagen?

Det finns inte någon specifik regel som handlar om deposition i hyreslagen. I 12:24 JB regleras hyresgästens skyldighet att väl vårda lägenheten under hyrestiden. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Deposition

Hyresvärden tar oftast ut en deposition innan hyresgästen flyttar in. Syftet med depositionen är att den ska täcka eventuella kostnader för skada som hyresgästen orsakar. Depositionen kan också användas om hyresgästen inte betalar hyran. Om hyresgästen sköter sig och tar hand om lägenheten samt betalar sina hyror i tid, ska hyresgästen få tillbaka hela depositionen vid utflyttning.

Din situation

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att driva in depositionen om hyresvärden vägrar att återbetala den vid utflyttning. Reglerna om betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och vanlig handräckning (BFL). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen (9 § BFL). Ansökan ska innehålla ett yrkande och grunden för det (10 § BFL).

Rekommendation

I första hand bör du kolla upp ditt hyresavtal och se om det står något om hyresvärdens rätt att behålla depositionen. Det är ovanligt att hyresvärden behåller hela depositionen om hyresgästen har skött sig under hyrestiden. Om hyresvärden vägrar att återbetala depositionen kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten. Mer information om betalningsföreläggande finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss eller vända dig till någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist kan hjälpa dig att driva ärendet vidare.

Vänliga hälsningar

Fråga Juristen 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden