Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresvärden har bytt mitt lås

Vart vänder jag mej och var/hur anmäler jjag min Hyresvärd samt kräver skadestånd då denne Ol.ovligen bytt lås i min m1:a hands hyresrätt/lägenhet. har inte tillgång längre och har bot på gatan sedan den 2:a apriljag har även Psykisk/fysisk Funkytionsnedsättnig.. Tvingades emot min egen vilja skriva under att jag säger upp mig själv..ärendet lugger hos kronofogden som delegerat vidare till Tingsrätten , Inget beslut tagits i detta ärende...(Tillfällig Handräckning om avhysning..) Jag har bestridigt dessa förelägganden.

Rådgivarens svar

2018-07-23

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Inledningsvis vill jag beklaga att du hamnat i den här tråkiga och säkert väldigt påfrestande situationen. Jag ska besvara din fråga så gott jag kan utifrån den informationen du angett och hoppas att det ger dig lite vägledning om hur du kan gå vidare.

När du hyr en lägenhet har du rätt att vistas i lägenheten och komma och gå som du vill. Hyresvärden får inte förhindra dig från att disponera lägenheten genom att byta lås och på så vis stänga ute dig från lägenheten. Hyresvärden kan därför ha gjort sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Brottet egenmäktigt förfarande har tre olika former och i det här fallet kan det röra sig om ett olovligt besittningsrubbande.

Den som bor i en hyresrätt har besittningsrätt till sin bostad vilket gör det ytterst svårt för hyresvärden att säga upp ett hyresavtal. Det finns ingen laglig grund för hyresvärden att tvinga sin hyresgäst att säga upp hyresavtalet. Även detta agerande kan därför vara brottsligt. Du har inte skrivit på vilket sätt hyresvärden tvingade dig, men om hen har tvingat dig genom att hota med våld kan det vara fråga om olaga tvång vilket kan ge fängelse i upp till två år (4 kap. 4§ brottsbalken).  

Om du har drabbats av ekonomiska skador till följd av hyresvärdens agerande kan du kräva hen på skadestånd. Alla merkostnader som uppstått som har en någorlunda beräknerlig koppling till låsbytet kan du få ersatta. Det gäller exempelvis kostnader för att bo på hotell, köpa mat på restaurang m.m. Du kan även ha rätt till kränkningsersättning om det visar sig att hyresvärdens agerande varit brottsligt (2 kap. 3 § skadeståndslagen).

Enligt 12 kap. 11 § jordabalken har hyresgästen rätt att åtgärda fel på lägenheten på hyresvärdens bekostnad när hyresvärden inte åtgärdar fel efter tillsägelse från hyresgästen. Om hyresvärden trilskande och inte ger dig tillträde till lägenheten kan du alltså ha möjlighet att ringa in en låssmed och byta lås och skicka räkningen till hyresvärden.  

Hur du kan gå vidare

Om du vill ha hjälp med att kräva din hyresvärd på skadestånd kan du vända dig till en av våra jurister som du kommer i kontakt med här. Om du är medlem i hyresgästförening kan dem hjälpa dig och ge dig gratis rådgivning. Du kommer i kontakt med dem här.

Eftersom hyresvärdar agerande kan ha varit brottsligt tycker jag även att du ska kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Polisen är därefter skyldig att utreda hyresvärdens agerande för att se om ett brott har begåtts. Du kan komma i kontakt med polisen här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden