Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresreducering vid renovering av fönster

Hyresvärden avser att utföra renoveringsarbete i mitt bostadshus. Det handlar om att samtliga fönster i huset ska bytas ut, vilket tar ca fem arbetsdagar per lägenhet, varunder det under "normal arbetstid" (ev. även inkluderat en lördag) kommer att vara byggnadsarbetare i min lägenhet och fönstren kommer att vara täckta med plast. Arbetet kräver att jag begränsas tillträde i lägenheten fram till ca en meter innanför fönstren. Under den totala tiden som husets renoveringsarbete väntas fortgå, ca två månader, kommer byggnadsställningarna att vara täckta med en väv som kommer att begränsa utsikten. Min hyresvärd menar på att jag inte har rätt till hyresreducering p.g.a. olägenheten som arbetet innebär. Stämmer det? Var går gränsen för att ha rätt till hyresreducering; är det en viss tid man ska stå ut med och/eller är det när man inte längre kan sova/vistas där? Min hyra är högre än övriga lägenheter i huset p.g.a. utsikten; är det en merkostnad som jag kan begära att få reducerad så länge utsikten begränsas?

Rådgivarens svar

2019-07-02

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Hyresreducering
Hyresavtal regleras i jordabalkens 12:e kapitel, även kallat hyreslagen. Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran om lägenheten är i bristfälligt skick vid inflyttningen (se 11 § 3 punkten hyreslagen), detta gäller även under hyrestiden (se 16 § hyreslagen). Huvudregeln är att en hyresgäst har rätt till nedsättning om en renovering innebär att man inte kan bo i lägenhet, toaletterna inte är användbara eller annan liknande ingripande begränsning i nyttjandet av lägenheten (se 15 § hyreslagen). Nedsättningen av hyran ska göras efter en objektiv bedömning och anpassas efter bristens karaktär och omfattning. Denna rätt till nedsättning av hyran kan avtalas bort (se 16 § 3 st. hyreslagen).

När någon del av lägenheten används som arbetsarea för hantverkare eller arean på annat sätt är obrukbar brukar det vanligtvis leda till hyresreducering. Det finns inga exakta regler för vart gränsen för rätt till hyresreducering går utan det varierar på från fall till fall, men utgångspunkten är att det ska uppstå hinder eller men för hyresgästen (se 16 § 1 st. 3 punkten hyreslagen).

Sammanfattning och rådgivning
Om du skrivit under ett hyresavtal eller accepterat ett villkor om att du som hyresgäst betalar normal hyra under renoveringsarbete, är detta gällande och du måste i så fall betala full hyra. Om hyresvärden inte går med på dina krav om hyresreducering och du anser dig ha rätt till nedsatt hyra, kan du vända dig till hyresnämnden (se HÄR). Du kan även få hjälp av Hyresgästföreningen HÄR.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden