Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresrättsavtal: skriftlig form, besittningsskydd och uppsägningstid

Hej
Vad är det som gäller om man har hyrt ut sin stuga/frtidshus sedan 2011 till en person fast den personen har stått skriven på en annan adress fram till 2015, efter 2015 står personen på adressen där stugan ligger. Han har endast stått för elräkningar för den adressen där stugan ligger. Vårt första skriftliga kontrakt skrev vi mellan 2015-2018.
Han vill idag att jag skall ändra så att vi har ett skriftligt kontrakt från första januari 2013 samt att vi skriver ett kontrakt där det framkommer att han har bott på adressen där stugan ligger fast han rent juridiskt har stått på en annan adress fram till 2015. Jag tror att han försöker få besittningsrätt därav vill han gå tillbaka i tiden.
 Är det lagligt att gå tillbaka i tiden i flera år och skriva ett kontrakt?
 Hur ser mina möjligheter ut om jag inte skriver ett kontrakt mellan 2013-01-01 - 2015 hjälper det för att han inte skall få besittningsrätt? Som jag förstår så gäller bara ett skriftligt avtal eftersom att ord mot ord inte leder någon vart.
Sedan har han inte bott där kontinuerligt pga han inte har betalat hyra varje månad sedan 2011. Sedan 2015 och framåt har han betalat hyra varje månad.
Hur lång uppsägningstid bör man ha? Gäller alltid 3 månader för båda parter oavsett vad som står i kontraktet. 

Rådgivarens svar

2018-11-22

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Jag kommer i samtliga svar (om inte annat anges) att utgå från reglerna i jordabalken, framför allt 12 kap. som har smeknamnet "hyreslagen".

Skriftlig form

Det finns inget krav på att hyresavtal ska upprättas i skriftlig form. Däremot har både hyresvärden och hyresgästen rätt att begära att avtalet upprättas skriftligen. Detta gäller även om avtalet ingicks muntligen. Man har således rätt att i efterhand be om att det avtal som man har ingått muntligen skrivs ner. Om ni hade ett muntligt hyresavtal mellan 2013 och 2015 så har din hyresgäst rätt att få en skriftlig variant av detta avtal. Det handlar dock endast om att skriva ner det avtal som redan har ingåtts muntligen, inte att ingå ett nytt avtal.

Ett skriftligt avtal ger inga fördelar annat än att det är lättare att bevisa vad avtalet innebar. Ord mot ord-situationer kan som du har uppmärksammat ge upphov till tvist, men jag skulle inte vilja säga att det inte leder någon vart. I en domstol kommer frågan att avgöras även fast ord står mot ord.

Besittningsskydd

Besittningsskydd gäller alltså oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt. Det enda villkor för besittningsskydd som är kopplat till hur länge hyresgästen har bott där är att besittningsskydd inte föreligger om avtalet har upphör inom två år. Eftersom att din hyresgäst har hyrt av dig längre än två år under den period som ni redan nu har skriftligt avtal om (2015 och framåt) finns det således ingen anledning för din hyresgäst att kräva ett skriftligt avtal sett till besittningsskyddet. Av den information du har gett mig finns det ingenting som tyder på att hyresgästen av någon annan anledning inte skulle ha besittningsskydd.

Uppsägningstid

Hyreslagen (12 kap. jordabalken) har olika uppsägningstider beroende på vem det är som säger upp avtalet samt om avtalet är ingått på bestämd eller obestämd tid. Hyresgästen har dock alltid maximalt tre månaders uppsägningstid, oavsett vad som sägs i avtalet (5 §). Hyresvärden har (vid avtal på obestämd tid) alltid minst tre månaders uppsägningstid, oavsett vad som sägs i avtalet. Om man tycker att lagtexten är svår att läsa finns det en (enligt mig) bra genomgång HÄR.

Det finns (för att krångla till det änu mer) även privatuthyrningslagen som säger att om man hyr ut sin bostad (men inte hyresrätten till bostaden) privat (d.v.s. att man har maximalt en hyresgäst) så har hyresgästen en månads uppsägningstid. Beroende på om du hyr ut din bostad eller din hyresrätt har alltså din hyresgäst en respektive maximalt tre månaders uppsägningstid.

Rekommendation

Ifall du vill bli av med din hyresgäst rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister. Då får du chans att ge dem mer information än vad du gett mig och de kan då avgöra ifall det finns grund för att anse hyresrätten förverkad. Du hittar mer information om våra tjänster HÄR. Om du undrade av ren nyfikenhet så hoppas jag att du nu har fått svar på dina frågor. Jag försökte att göra mitt svar så kort och koncist som möjligt, eftersom att det finns väldigt mycket att säga i samtliga dessa tre frågor och det därför lätt kan bli rörigt (vilket antagligen är skälet till att ingen av mina kollegor har valt att svara dig). Om det är någonting som är oklart, som jag missade, eller om du helt enkelt undrar någonting annat, så är det bara att ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden