Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresrätt utan avtal

Hej! Jag bor i en hyresrätt sedan 6 år tillbaka. Jag har aldrig skrivit något hyreskontrakt. Betyder det att hyresvärden inte kan kräva mig på flyttstäd och uppsägningstid? Eller hur fungerar det egentligen?
 

Rådgivarens svar

2017-12-29

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en kort redogörelse för vad som gäller.

Avseende hyrestiden

I 12 kap. 2 § 1 st. Jordabalken (JB) stadgas att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Detta innebär att det inte finns något skriftligt formkrav för hyresavtal. Muntliga avtal är således också giltiga.

Hyresavtal kan träffas på obestämd eller bestämd tid, se 12 kap. 3 § JB. Ett avtal på obestämd tid löper tills vidare utan någon bestämd slutdag. Ett hyresavtal på bestämd tid är däremot avtalat att upphöra vid en bestämd tidpunkt. Enligt 12 kap. 4 § 1 st. JB kan ett avtal som har träffats på obestämd tid sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningstiden. Detta gäller endast om längre uppsägningstid inte har avtalats. När det gäller hyresavtal för bestämd tid, för en bostadslägenhet, ska avtalet sägas upp senast tre månader i förväg, om hyrestiden är längre än tre månader. Detta gäller också endast givet att längre uppsägningstid inte har avtalats.

Om du och hyresvärden ö.h.t. inte har avtalat om uppsägningstid är det fråga om ett hyresavtal på obestämd tid (se 12 kap 3 § JB). Det innebär således att ni har en uppsägningstid på tre månader.

Avseende flyttstädning

Vem som är ansvarig för flyttstädningen regleras inte alls i JB. Därför krävs att detta är överenskommet i hyreskontraktet för att en värd ska kunna kräva ersättning från en utflyttande hyresgäst för utebliven, eller illa gjord, flyttstädning. Om flyttstädning inte är reglerat i avtalet har hyresvärden i regel ingen rättslig grund för att kräva hyresgästen på ersättning om denne har slarvat med städningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du skulle behöva ytterligare upplysningar eller hjälp är du välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden