Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hyreshöjning

    Hej
    Vi har idag fått ett brev av vår privata hyresvärd där han skriver:

    Jag är lite sen med värderingen men hyran justerades med 1,78% från och med januari 2020.

    Vi har inte förhandlat om detta och han har ej heller meddelat i god tid innan hyreshöjningen så vi kan ta ett beslut om o bo kvar eller flytta
    Vad har vi för skyldigheter/rättigheter nu?

    Rådgivarens svar

    2020-06-17

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Hyreshöjning med förhandlingsordning

    Regler om hyreshöjning hittas i hyresförhandlingslagen (HFL) och jordabalken (JB). Förhandling får föras mellan å ena sidan hyresvärd eller hyresvärd och organisation av fastighetsägare, i vilken hyresvärden är medlem, och å andra sidan organisation av hyresgäster. Förhandlingen förs på grundval av förhandlingsordning som uppkommer genom avtal mellan de förhandlande parterna eller genom beslut av hyresnämnd (HFL 1 §). Om det finns en förhandlingsordning och en överenskommelse nåtts, ska hyresvärden informera om detta (HFL 19 § st. 2).

    Om det finns en hyresförhandlingsordning måste hyresvärden förhandla om hyran med en hyresgästorganisation (t.ex. Hyresgästföreningen). Överenskommelsen som träffas mellan hyresvärden och hyresgästorganisationen blir då gällande. Utifrån det ovannämnda bör du ta reda på om det finns en förhandlingsordning i ditt hyresavtal. Om det finns en sådan, kan du vända dig till den hyresgästorganisation som förhandlat med hyresvärden. På så sätt får du veta om hyreshöjningen är korrekt.

    Hyreshöjning utan förhandlingsordning

    Om det inte finns en förhandlingsordning gäller hyresavtalet. Detta innebär att hyresvärden inte ensidigt kan ändra hyresvillkoren, exempelvis hyreskostnaden. Den ”gamla” hyran är alltså fortfarande gällande. Om hyresvärden önskar ändra hyran, måste detta informeras skriftligen. Kan en överenskommelse inte nås, kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att ansöka om ändring av hyresvillkoren (JB 12 kap. 54 §).

    Detta innebär alltså att om det inte finns en förhandlingsordning, måste hyresvärden först förhandla med er om att höja hyran. Om en överenskommelse inte kan nås, kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att försöka få igenom hyreshöjningen.

    Hyreshöjning enligt privatuthyrningslagen

    Om ni har ett hyresavtal med någon som utanför näringsverksamhet upplåter bostadslägenhet gäller lagen om uthyrning av egen bostad, allmänt kallad för privatuthyrningslagen (privatuthyrningslagen 1 §). Lagen blir alltså tillämplig om er hyresvärd hyr ut en bostad och detta sker utanför näringsverksamhet. Även i detta scenario kan hyresvärden inte ensidigt ändra hyresvillkoren. Hyresvärden måste skriftligen meddela om sin önskan att ändra hyresvillkoren och om en överenskommelse inte nås, kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att försöka få igenom hyreshöjningen (privatuthyrningslagen 4 §)

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis bör du ta reda på om det finns en gällande förhandlingsordning. Om det finns en sådan, bör du kontakta hyresgästorganisationen som förhandlade med hyresvärden för att se om höjningen stämmer. Om det däremot inte finns en förhandlingsordning, måste hyresvärden förhandla med dig individuellt om att höja hyran. Du behöver inte gå med på en hyreshöjning, men hyresvärden kan då försöka få igenom ändringen hos hyresnämnden. Fram till dess gäller den ”gamla” hyran.

    Om situationen avser privatuthyrningslagen gäller även där att hyresvärden måste förhandla om hyreshöjning. Även i detta fall kan dock hyresvärden vända sig till hyresnämnden.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden