Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hyresgästs ersättningsskyldighet

    Hej,har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand och skrivit ett kontrakt: "Avtal om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand". I avtalet står bl a följande:
    "I uthyrning av lägenheten ingår möbler och inventarier enligt bifogad lista. Hyresvärden ansvarar och står för ev skador och förlust av inventarier.
    Hyresgästen svarar för skador på eller förlust av möbler och inventarier samt skador på lägenheten och gemensamma utrymmen som orsakats av honom eller henne eller någon han eller hon ansvarar för genom vårdslöshet, försummelse eller uppsåtligt handlande."
    Nu har det uppstått en skada på en möbel (soffa) och en spegel. Vad är det som gäller????

    Rådgivarens svar

    2020-05-23

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    12 kap. jordabalken tvingande

    Jordabalkens 12:e kapitel, s.k. hyreslagen, är som huvudregel tvingande lagstiftning till hyresgästens fördel, vilket innebär att parterna inte kan avtala om mindre förmånligare regler för hyresgästen än vad som förljer av hyreslagen (12 kap. 1 § 5 st. jordabalken). Bakgrunden till detta är att hyreslagen är en skyddslagstiftning till förmån för hyresgästen. För det fall det avtalats om ofördelaktigare villkor än vad som följer av lagen mellan hyresvärden och hyresgästen, så kan hyresgästen alltid hävda att lagregeln ska gälla.  

    Hyresgäst ersättningsskyldighet

    En hyresgäst ska under hyrestiden väl vårda bostaden med vad därtill hör (12 kap. 24 § jordabalken). Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom dennes vållande, vårdslöshet eller försummelse. Utöver sin egen oaktsamhet så är hyresgästen även ansvarig för gästers orsakande av skador i lägenheten. Hyresgästen är däremot inte ansvarig för rena olyckshändelser.

    Hyresvärden har bevisbördan och har således att bevisa att skadan i fråga har uppkommit under hyrestiden.

    Normalt slitage

    Skador som är att anse som normalt bruk eller normalt slitage omfattas inte av ersättningsskyldigheten. Hyresgästen har rätt till normalt slitage, innebärande sådant som är normalt för att kunna leva, exempelvis märken på golvet, fettfläckar etc.

    En bostadsrättshavares ansvar

    Det är bostadsrättshavaren som har det största ansvaret för sin lägenhet. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och får således själv bekosta de skador samt slitage som uppkommer genom andrahandsuthyrning (7 kap. 12 § bostadsrättslagen).

    Er situation

    Som ovan nämnt är bestämmelserna i hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel och om ofördelaktigare villkor har avtalats mellan hyresvärd och hyresgäst så kan hyresgästen hävda att lagregeln ska gälla. Villkoren i ert avtal låter däremot nästan exakt så som i lagtexten, och det föreligger ingen väsentlig skillnad dem emellan.

    I ert fall har skador skett på en soffa och spegel, vilket skulle kunna anses vara normalt slitage men detta är beroende av skadornas omfattning. Är skadorna att anse som något som normalt kan ske när man normalt brukar lägenheten så är det inte skador som hyresgästen är skyldig att ersätta. Om skadornas omfattning är sådana att det inte kan anses vara normalt slitage, inneffattas de istället av hyresgästens ersättningsskyldighet.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden