Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hyresgästs ersättningsansvar

    Hej. Min syster flyttade in i en nyrenoverad hyreslägenhet för 3 år sedan. Under hennes tid i lägenheten uppstod en tunn spricka i handfatet på toaletten och denna lagades med avsett medel. Vid utflytt gjordes noggrann besiktning av hyresvärd utan anmärkning och papper undertecknades utav båda parter. Vid inflytt utav ny hyresgäst påpekades sprickan i handfatet och hyresvärden har nu kontaktat min syster och menar att hon måste ersätta handfatet eftersom de inte godtar en lagning. Är detta korrekt eftersom de redan gjort och godkänt slutbesiktningen?

    Rådgivarens svar

    2020-06-14

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Hyresgästs skadeståndsansvar

    Regler om hyresgästs ersättningsansvar hittas i jordabalken (JB). Hyresgäst har en skyldighet att under hyrestiden väl vårda lägenhet och det som hör till den. Hyresgästen är skyldig att ersätta alla skada som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet (JB 12 kap. 24 §). Det gäller även för försummelse av någon som hör till hushållet eller annan som inrymts i lägenheten. Vidare gäller det även för gäst och annan som utför arbete för hyresgästens räkning.

    En hyresgäst är alltså ansvarig för att ersätta skador som uppstår under hyrestiden. Det gäller även för andra som hyresgästen ansvarar för, t.ex. barn. Vid tvist om ansvar är det enligt ett avgörande från Högsta domstolen hyresvärden som har bevisbördan för att hyresgästen orsakat skadan (NJA 1991 s. 476). Omständigheterna vid skadan kan dock medföra en sannolikhet för att hyresgästen eller någon som denne ansvarat för orsakat skadan. Avgöranden från Högsta domstolen anses vägledande för rättstillämpningen.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis har en hyresgäst ansvar att ersätta skador som denne orsakar under sin hyrestid. Hyresvärden har dock bevisbördan för att hyresgästen orsakat skadan. Beroende på omständigheterna kan bevisbördan lättas något. Eftersom en besiktning gjorts och godkänts av hyresvärden kan det vara svårt att kräva ersättning. Om din syster inte orsakat skadan bör ersättningskravet bestridas. I vart fall ligger bevisbördan på hyresvärden.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden